Zrenjanin- Od četvrtka jaka kiša neprekidno pada i procene su da je u Zrenjaninu do sada palo i više od 70 litara kiše po kvadratnom metru. Atmosferska mreža može da primi pomenute količine padavina, ali velike količine lišća koje povlači sa sobom prouzrokovale su značajan broj zagušenja na mreži, pa se deo atmosferske vode zadržao na putnim, pešačkim i zelenim površinama. Ekipe „Vodovoda“ su od juče neprekidno na terenu i rade, prema utvrđenim prioritetima, na saniranju zagušenja i uklanjanju zadržanih voda sa pomenutih površina.

 

 

Od četvrtka jaka kiša neprekidno pada i procene su da je u Zrenjaninu do sada palo i više od 70 litara kiše po kvadratnom metru.

Sistem gradske atmosferske (kišne) kanalizacione mreže je koncipiran tako da može da prihvati pomenute količine padavina, ali problem predstavlja velika količina lišća koja je zajedno sa vodom dospela u atmosfersku mrežu i koja je prouzrokovala značajan broj zagušenja na mreži, pa se deo atmosferske vode zadržao na putnim, pešačkim i zelenim površinama.

 

Ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin su od juče neprekidno na terenu i uz upotrebu specijalizovanih vozila za odgušenje kanalizacione mreže (VOME), mobilnih pumpi, potrebnih vozila i teške mehanizacije rade na otklanjanju problema u funkcionisanju atmosferske kanalizacione mreže i uklanjanju zadržane vode sa pomenutih površina.

Sve aktivnosti se vrše u skladu sa predviđenim planom prioriteta koji se primenjuje u ovakvim situacijama i u koordinaciji sa gradskim inspekcijama. Zagušenja i uklanjanje voda se prvo vrše na ključnim crpnim stanicama koje vrše prikupljanje atmosferskih i fekalnih otpadnih voda kako ne bi bilo ugroženo funkcionisanje celokupnog kanalizacionog sistema u gradu, zatim u blizini zdravstvenih ustanova i drugih ustanova od prioritetnog značaja, potom na mestima gde je ugrožena bezbednost objekata i imovine ljudi, na ključnim saobraćajnicama gde je ugroženo funkcionisanje saobraćaja i kretanje pešaka i drugo. Potom na red dolaze i sva druga nastala zagušenja, tako da će, kao i u ranijim slučajevima poput trenutnog, sva odgušenja biti otklonjena i uklonjena nagomilana voda, ali molimo sugrađane za strpljenje.

 

Do sada su, između ostalog, rešena zagušenja i uklonjene zadržane vode sa pešačke staze kod nadvožnjaka na Bagljašu, na magistrali na Bagljašu, kod Suda, na raskrsnici kod Tomaševačkog groblja, na 4. julu, u Topličinoj i Svetosavskoj ulici, kod glavne autobuske stanice i na brojnim drugim lokacijama u gradu.

 

Dok padavine ne prestanu ekipe „Vodovoda“ nastaviće neprekidno dežurstvo i rad na terenu kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja i kretanja pešaka, funkcionisanje institucija od prioritetnog značaja i sačuvala imovina i bezbednost građana.

 

„Bitno je napomenuti da će veći deo zadržanih voda kanalizacioni sistem sam pouvući nakon nekoliko sati od prestanka padavina kada se kolektori rasterete, a preostala voda koja se zadrži na udubljenima na putnim površinama, pešačkim stazama i na zelenim površinama biće uklonjena, prema pomenutim prioritetima, od strane ekipa „Vodovoda“, navodi se u saopštenju Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.