Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 12. do 21. novembra 2021. godine:

  • Miša Jovišić (autolimar) i Esma Salihović (krojačica)
  • Norbert Halai (nastavnik tehnike) i Brigita Tapai (hem.laborant)
  • Seit Šaćiri (radnik) i Ivana Greif (trgovac)
  • Slobodan Studen (teh.drum.saobraćaja) i Gordana Vujičić (dipl.ing.menadžmenta)