Posle više od dve godine rada u drugom prostoru, odbornici Skupštine grada ponovo su se okupili danas u Baroknoj sali Gradske kuće i održali 18. sednicu, sa dnevnim redom koji je sadržao tri tačke. Poslednja sednica u ovom ambijentu održana je 28. februara 2020. godine, što je ujedno bilo i poslednje skupštinsko zasedanje u prethodnom sazivu. Po uvođenju epidemioloških mera, rad Skupštine grada organizovan je u Kulturnom centru Zrenjanina, gde je održano svih 17 sednica aktuelnog saziva.

 

Sve tačke današnjeg dnevnog reda odnosile su se na razmatranje predloga u oblasti urbanizma, regulisanja imovinsko-pravnih odnosa i otuđenja gradskog građevinskog zemljišta, u cilju obezbeđenja uslova za nove investicije u oblasti stanogradnje i izgradnje javnih objekata.

Sednicom je predsedavao Čedomir Janjić, a odbornici su većinom glasova usvojili Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Bagljaš’” u Zrenjaninu, Predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom i Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2022. godinu.

Izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Bagljaš’” sprovedena je se kako bi se zainteresovanim investitorima obezbedile zone namenjene gradnji novih stambenih ili objekata javne namene i definisali urbanistički uslovi pod kojima je to moguće.

Odlukom o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom pribavljaju se nepokretnosti u Ulici Zorana Kamenkovića 12, ukupne površine 2068 m², s pravom korišćenja na zemljištu, na kojima je upisana društvena svojina “Pro-bekom” d.o.o. Zrenjanin u stečaju. Nepokretnosti iz ove odluke pribavljaju se neposrednom pogodbom u cilju stvaranja imovinsko-pravnih preduslova radi privođenja predmetnog zemljišta planskoj nameni, a za potrebe uređenja javne površine i izgradnje parking garaže, u skladu sa planom detaljne regulacije, što je od opšteg interesa za grad Zrenjanin.

Predlogom Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2022. godinu predviđeno je otuđenje trideset jedne parcele, namenjene porodičnom stanovanju. Većina parcela nalazi se u okviru Plana generalne regulacije “Bolnica – Berbersko” u Zrenjaninu, i to u Igmanskoj ulici.