Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo u 2022. godini finansiraće izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Sredstva su obezbeđena za realizaciju programske aktivnosti izgradnje i opremanje zdravstvenih ustanova u državnoj svojini.

Iz tog budžeta Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“, Zrenjanin dobio je oko 6.300.000 dinara. Sredstva će biti utrošena za nabavku ultrazvučnog aparata za pedijatriju u iznosu od 2.700.000 dinara i sanitetskog kombi vozila 8+1 za prevoz pacijenata za dijalizu, u iznosu od oko 3.600.000 dinara.

Novi ultrazvučni aparat biće korišćen za snimanje razvoja kukova kod novorođenčadi. Time će biti kompletiran sistematski pregled naših najmlađih bez poterbe zakazivanje ove usluge u Opštoj bolnici, gde su do sada novorođenčad slata na snimanje kukova.

Sanitetsko kombi vozilo je od izuzetnog značaja za službu Hitne medicinske pomoći. Prevoz pacijeneta na i sa dijalize biće lakše i brže organizovano jer će novo vozilo biti korišćeno samo u tu svrhu. Time se rasterećuje i vozni park Hitne službe i stavlja na raspolaganje za prevoz hitnih slučajeva.