Todorović Centar pruža usluge psihoterapije, psihološkog savetovanja, defektološku procenu i tretman, logopedsku procenu i tretman, pedagošku procenu i tretman, psihološku procenu i tretman, kao i psihološka testiranja.

Tanja Todorović psihotrepeut i master defektolog, osnivač Todorović centra predstavila nam je nove aktivnosti i usluge za kojim se ukazala potreba roditelja koji im se obraćaju, kao i mališani koji se raduju aktivnostima.

Novi programi su paketi edukativno kreativnih radionica kao i program „Školica“ koji predstavlja pripremu za školu.

Paket edukativno kreativnih radionica za decu je osmišljen tako da se sa njima, na svakoj radionici, obrađuje nova tema kroz druženja koja se održavaju jednom nedeljno.  Dok je program“Školica“ priprema deteta za školu kroz interaktivne igre i deci zanimljive sadržaje kroz koje se savladava i gradivo koje predškolac treba da zna. Program je namenjen predškolskoj deci od 5 do 7 godina starosti. Dok su radionice namenjene deci uzrasta od 3 do 9 godina.

Teme se pažljivo biraju da budu prilagodjene svakoj uzrasnoj grupi.

„U toku  radionica, prolazimo sve aspekte zadate teme i to kroz kreativnu igru, učenje kroz pokret i druženje, vežbamo određene veštine. Sve to zajedno, pozitivno utičemo na psiho-fizički razvoj deteta“, rekla je Tanja Todorović.

Cilj radionice za decu je da ona, kroz kreativnu igru, zadovolje svoju potrebu za stvaralačkim ispitivanjem sveta, da se podstakne razvoj njihovih perceptivnih i senzornih aktivnosti. Kreativnost dece je neograničena, samo ju je potrebno usmeriti. Dečje stvaralaštvo i kreativnost značajne su poluge u ukupnom dečjem razvoju. Zahvaljujući stvaralaštvu, deca imaju prilike da bolje upoznaju svoje mogućnosti, da stvore pozitivnu sliku o sebi, da se iskažu, potvrde kao ličnost i dokažu svoje mogućnosti.

Deca uče da obraćaju pažnju na detalje, da razlikuju oblike i teksture, razvijaju maštu.

Igranje bojama i oblicima utiče na podsvest deteta i izgrađivanje emocionalne inteligencije. Crtanje im omogućava da se slobodno izražavaju, što je od velikog značaja u periodu dok još ne mogu rečima da iskažu sve misli i osećanja. Baveći se likovnim radom deca vežbaju finu motoriku šake, pažnju i koncentraciju, te stiču osećaj za sklad boja.

 

Više o Todorović centru moćete pronaći na sajtu www.psihoterapijazrenjanin.rs ili Facebook stranici i Instagram stranici

„Naše radionice za decu (kroz igru, vežbe i zabavu) podstiču klince da upoznaju, razumeju i prihvate sebe i svoj stil komuniciranja, razviju samopouzdanje, nauče da imaju pravo na izbor i da budu odgovorni za svoje izbore. Želimo da sa decom podelimo radost istraživanja koje obezbeđuje razvoj: kreativnosti, motorike, sposobnosti razmišljanja „izvan kutije”, samostalnosti i timskog rada“, istakla je Tanja Todorović.

 

Polazak u školu jedan je od najvažnijih događaja u životu deteta. Da bi dete što bezbolnije prebrodilo promene i prihvatilo nove obveze, potrebna je prethodna priprema deteta za školu.

 

Neadekvatna priprema može školsko iskustvo učiniti  stresnim za dete i dovesti do brojnih poteškoća u prilagođavanju, praćenju nastave, motivaciji i stavu prema učenju te do razvoja loše slike o sebi.

 

Program “Školica” priprema je deteta za školu kroz interaktivne igre i deci zanimljive sadržaje kroz koje se savladava i gradivo koje predškolac treba da zna. Program je namenjen predškolskoj deci od 5 do 7 godina starosti.

  • razvoju koncentracije i istrajnosti u određenoj aktivnosti
  • razvoju predveština čitanja i pisanja, te podsticanju zainteresovanosti za slova

Razvoju predveština za računanje i podsticanju interesovanja za brojeve

Pripreme za pojmove i veštine potrebne za učenje novog

  • razvoju detetovog rečnika i veština izražavanja
  • iskazivanju osećaja i nenasilnog rešavanje sukoba, razvoju veština u ophođenju s drugima
  • razvoju samopoštovanja i pozitivne slike o sebi