Zrenjanin- Poverenik za izbeglice i migracije u gradskoj upravi Grada Zrenjanina obaveštava izbegla lica sa boravištem, odnosno prebivalištem, na teritoriji Grada Zrenjanina da je raspisan Javni poziv  za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za pobljšanje uslova stanovanja.

Prijave na javni poziv podnose se  od 10. maja do 03. juna 2022. godine.

Obrasci za prijavu mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Zrenjanina, a sve dodatne informacije na broj telefona 315 01 86 radnim danima od 8 do 13 časova.