Ekipe JKP “Vodovod i kanalizacija” obavile su radove na sanaciji havarije na kanalizacionoj mreži u Savezničkoj ulici i nakon finalnih putarskih radova, koje su izveli radnici preduzeća “Ekogradnja”, ulica je danas otvorena za saobraćaj.

Sanacija havarije zahtevala je obimniju intervenciju, a prethodna oštećenja na kolovozu u dužem vremenskom periodu ometala su redovno odvijanje saobraćaja u ulici koja se nalazi u centralnoj gradskoj zoni.