Sport- Izvršni odbor FSG Zrenjanin održao je sednicu u petak 29. jula sa početkom u 15,45 časova u Konferencijskoj sali Kristalne dvorane u Zrenjaninu.  Na osnovu termina FS Srbije u predstojećem izbornom ciklusu od četiri godine, odlučeno je da se Izborna skupština Stručne organizacije sudija održi u ponedeljak 1. avgusta sa početkom u 19,00 časova, da Izborna Skupština Stručne organizacije trenera bude 7. avgusta, a da se Izborna skupština FSG Zrenjanin održi u subotu 27. avgusta sa početkom u 10,00 časova.

Izvršni odbor predložio je da kandidat za predsednika FSG Zrenjanin u naredne četiri godine bude Velibor Mladenovć (45), nekadašnji fudbaler, trener sa A licencom, dosadašnji predsednik Stručne organizacije trenera FSG Zrenjanin, sportski radnik sa svim potrebnim znanjima i osobinama za vodeću ulogu u našem savezu. U skladu sa Statutom FSS, ostale kandidature mogu da se dostave od 8. do 23. avgusta uz osnovni uslov potpis ovlašćenih članova iz pet klubova ili stručnih organizacija.
                     Izvršni odbor FSG Zrenjanin usvojio je Propozicije takmičenja, a odlučio je da takse za službena lica A i B lige budu – glavni sudija 4.000,00 dinara, pomoćnici po 3.000,00 dinara, delegat 2.000,00 dinara, a da troškovi prevoza službenih lica budu 25,00 dinara po kilometru.
                    Redovna godišnja skupština FSG Zrenjanin održana je u petak 29. jula sa početkom u 16,30 časova u Konferencijskoj sali Kristalne dvorane u Zrenjaninu. Od 38 članova bilo je prisutno 27. Jednoglasno su usvojeni Zapisnik Redovne skupštine od 26. februara 2022, Izveštaj o radu za period februar 2022. – jul 2022, Završni račun za 2021, Izveštaj Nadzornog odbora, Finansijski plan za 2022 i Plan rada za periood jul 2022. – jul 2023.