Sport- U nedelju17. jula, na izletištu „Potok“ pored Crvenke održan je 3D Kup Vojvodine u organizaciji SK „Target“ iz Crvenke. Streličarski klub “SKIZ” iz Zrenjanina na ovom takmičenju predstavljali su Zoran Tapavički sa kompaund lukom koji je osvojio srebrnu medalju i Radmila Joka sa olimpijskim lukom koja je osvojila zlatnu medalju.

3D streličarstvo je veoma atraktivno, jer su mete u koje se gađa makete životinja u realnoj veličini pri čemu su postavljene na nepoznatim razdaljinama i pod različitim uglovima. Streličar u ovom slučaju ide po obeleženoj stazi u grupi sa nekoliko kolega i gađa mete obeležene brojevima. Gađa se tačno određen deo na meti i u zavisnosti od pogođenog dela osvaja  se 5, 8, 10 ili 11 poena. Svaka meta se gađa samo sa 2 strele. Pored statičnih meta često se postavljaju pokretne, pa je izazov samim tim veći.


S
treličarski klub “SKIZ” iz Zrenjanina predstavljali su Zoran Tapavički sa kompaund lukom koji je osvojio srebrnu medalju i Radmila Joka sa olimpijskim lukom koja je osvojila zlatnu medalju.