U utorak 18. oktobra izvodiće se planirani sinhronizovani radovi Elektrodistribucije Zrenjanin i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin na redovnom održavanju i remontu svojih trafostanica koje obezbeđuju električnu energiju za napajanje bunarskih pumpi na izvorištu odakle se grad snabdeva vodom.

Pomenuti neophodni radovi na trafostanicama izvode se sa ciljem da se obezbedi dodatna energetska stabilnost i sigurnost sistema napajanja bunarskih pumpi na izvorištu, a samim tim i stabilnost i sigurnost celokupnog sistema vodosnabdevanja grada.

Planirano je da radovi traju od 8 do 12 časova, kada će doći do prekida napajanja bunarskih pumpi električnom energijom, a samim tim i do prekida vodosnabdevanja na teritoriji celog grada.

Sat vremena nakon završetka radova, prema planu oko 13 časova, doći će do potpune normalizacije vodosnabdevanja na teritoriji celog grada.

Zahvaljujući dogovoru dva preduzeća o sinhronizovanim radovima, tako da preduzeća u isto vreme izvode radove na svojim trafostanicama, izbegnuto je da zbog istih dođe u dva navrata do petočasovnog prekida vodosnabdevanja.

Dok traju radovi, zbog nestanka električne energije, van funkcije će biti broj telefona za prijavu kvarova na javnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži 023 534 097, pa za sve potrebne informacije korisnici mogu kontaktirati preduzeće putem besplatne info linije 0800 024 023.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ poziva sugrađane da obezbede dovoljne količine vode neophodne za osnovne potrebe tokom trajanja prekida vodosnabdevanja.

U slučaju ranijeg završetka radova vodosnabdevanje će biti normalizovano pre najavljenog vremena, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu, a o novom terminu javnost će blagovremeno biti obaveštena