Vakcine protiv gripa stigle su Dom zdravlja “Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin i to 7.540 doza četvorovalentne vakcine Vaxigrip tetra i 500 doza trovalentne Totvaxflu.

Vakcinacija protiv gripa na teritoriji Opštine Zrenjanin počeće 4. oktobra 2022. godine.

Četvorovalentna i trovalentna vakcina sadrži tipove virusa u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu i na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni na teritoriji severne hemisfere za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično, tako i epidemijsko javljanje u populaciji u sezoni.

Vreme neophodno za sticanje imuniteta je 2–3 nedelje nakon davanja vakcine, a trajanje postvakcinalnog imuniteta varira i iznosi od 6 do 12 meseci, pa iz toga proizilazi potreba vakcinacije svake godine, kao i zbog variranja različitih sojeva virusa gripa koji mogu da se menjaju svake godine/sezone. Imunološki odgovor može biti oslabljen u slučaju imunosupresivne terapije, kao što su kortikosteroidi, citotoksični lekovi ili radioterapija.

Lica u posebnom riziku za koje se preporučuje imunizacija protiv gripa su :

  • hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu),
  • hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju),
  • metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI > 40),
  • bubrežnom disfunkcijom,
  • hemoglobinopatijom,
  • hroničnim neurološkim poremećajima,
  • imunosupresijom (uključujući osobe sa HIV/AIDS, osobe sa fukcionalnom ili anatomskom asplenijom), kao i kod
  • primaoca transplantata.

Vakcinacija stanovništva koje pripada grupama rizika sprovodi se u cilju očuvanja sopstvenog zdravlja, održavanja kolektivnog imuniteta populacije, ali i indirektno očuvanja zdravlja članova njihovih porodica/kolektiva, a posebno onih kod kojih je kontraindikovano davanje ove vakcine, u cilju preveniranja mogućih komplikacija i teških kliničkih formi obolevanja.

Svi koji spadaju u rizične grupe ili žele da se vakcinišu mogu se javiti svom izabranom lekaru u matičnoj ambulanti koji će ih uputiti u dalju procedure ili na vakcinalnom punktu u zgradi Specijalističke poliklinike (ul. Bulevar Milutina Milankovića 5).