Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije raspisalo je septembra ove godine javni poziv za iskazivanje interesovanja lokalnih samouprava za učešće u programu Prestonica kulture Srbije 2024. godine, a za tu prestižnu titulu, pored još nekoliko gradova i opština, konkurisao je i Grad Zrenjanin.

Tim povodom u Baroknoj Sali održan je sastanak Komisije za pripremu realizacije i sprovođenje programa “Prestonica kulture Srbije” sa gradonačelnikom Simom Salapurom i pomoćnicom gradonačelnika Snežanom Vučurević, kao i sa projektnim timom i predstavnicima ustanova kulture i civilnog sektora koji su predstavili planirani program.

Odluku o izboru projekata na osnovu obrazloženog Predloga odluke od strane stručne komisije doneće ministar kulture i informisanja koju obrazuje organ koji raspisuje javni poziv, a rešenje o dodeli sredstava doneće ministar nakon usvajanja budžeta za 2023. godinu shodno opredeljenim sredstvima za te namene.

BUDITE U TOKU – SKINITE APLIKACIJU ZRKLIK OVDE

Inače, Ministarstvo u okviru programa Prestonica kulture Srbije 2024. godine pruža podršku lokalnim samoupravama ili grupi podnosilaca da, u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi, ojačaju kulturnu infrastrukturu i obogate kulturnu ponudu.

Izabrana jedinica lokalne samouprave poneće titulu „Prestonica kulture Srbije“, koja će joj omogućiti da bude prepoznata kao relevantan nacionalni centar razvoja kulture i na taj način postane vidljivija na kulturnoj mapi Srbije i Evrope.

Osnovni ciljevi programa jesu Objedinjena podrška lokalnim samoupravama radi razvoja infrastrukture i kulturnih kapaciteta lokalnih samouprava; Podizanje kvaliteta kulturnog života jedne ili više JLS; Pokretanje kulturnog, umetničkog i turističkog razvoja JLS kroz aktiviranje postojećih i osmišljavanje novih umetničkih programa tradicionalnih i savremenih formi, oživljavanje postojećih institucija kulture ali i pokretanje novih i savremenih institucija. Zaštita, promocija i upotreba kulturnog materijalnog i nematerijalnog nasleđa i izgradnja i obnova objekata kulture i drugih projekata kulturne infrastrukture; Podsticanje donošenja strategija kulturnog razvoja na lokalnom nivou sa akcentom na uključivanje građana i profesionalaca u procese kreiranja i sprovođenje kulturnih politika na nivou JLS.

 

Kako je u pozivu navedeno, Ministarstvo nastoji da na ovaj način zaštiti i promoviše kulturno materijalno i nematerijalno nasleđe i podstakne izgradnju i obnovu objekata kulture i donošenje strategija kulturnog razvoja na lokalnom nivou sa akcentom na uključivanje građana i profesionalaca u procese kreiranja i sprovođenje kulturnih politika na nivou jedinica lokalnih samouprava.

 

Za Prestonicu kulture Srbije 2023. godine izabran je grad Čačak.
Ministarstvo kulture je za projekat Prestonica kulture Srbije 2023. godine izdvojilo 298,5 miliona dinara, a vrednost celog projekta je 500 miliona dinara.