U zimskom periodu adekvatna toplotna zaštita vodomera i unutrašnjih instalacija je jedini siguran način da se izgbegnu havarije u objektima, troškovi za njihovu sanaciju i prekid vodosnabdevanja.

„Niske temperature mogu prouzrokovati smrzavanja i ozbiljna oštećenja vodomera i unutrašnjih vodovodnih instalacija u objektima, i iz tog razloga podsećamo korisnike da ih u toku zimskog perioda blagovremeno i na odgovarajući način zaštite. Na taj način mogu da izbegnu prekide vodosnabdevanja u objektima, koje su posledica havarija usled smrzavanja cevi i vodomera, kao i troškove njihovih sanacija, jer prema „Odluci o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda“ koju je donela Skupština grada Zrenjanina, obaveza korisnika je da se staraju o unutrašnjim vodovodnim instalacijama (od vodomera ka objektu i u samom objektu) i da spreče svako oštećenje vodomera“, rekao je mr Siniša Gajin, dipl.inž.men. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.

Budite u toku – skinite aplikaciju ZRklik OVDE

Potrebno je pre svega toplotno izolovati vodomere, a bitno je napomenuti da samo zavijanje vodomera u krpe ne predstavlja dovoljnu i sigurnu zaštitu, već je potrebno postaviti preko vodomera neki termoizolacioni materijal kao što su stiropor, daske, staklena vuna ili slama.

Preporučujemo korisnicima da provere da li su poklopci na vodovodnim šahtovima dobro zatvoreni i da ih ne otvaraju na niskim temperaturama kako ne bi došlo do smrzavanja vodomera i vode u cevima.

Potrebno je preventivno izvršiti toplotnu izolaciju cevi u prostorijama koje se slabije ili uopšte ne greju.

Posebnu pažnju treba obratiti na objekte u kojima se periodično boravi (vikendice, prazne kuće..) i u kojima u zimskom periodu nema potrošnje vode. Preporučljivo je zatvoriti vodu, prekontrolisati instalacije i vodomere i ispustiti vodu iz instalacija kako ne bi došlo do smrzavanja i pucanja vodomera i cevi.

Dvorišne česme je preporučljivo isključiti u zimskom periodu, a dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama garaža i nus prostorija koje se ne greju trebalo bi isprazniti ili zaštititi.
Ukoliko dođe do pucanja vodomera korisnici treba da se obrate Službi naplate (kancelarija 1) našeg preduzeća u prostorijama Korisničkog centra u Petefijevoj 3 u Zrenjaninu, gde će im prema važećem cenovniku biti izdat predračun za baždarenje smrznutog vodomera, a nakon uplate tog iznosa biće izvršena i zamena vodomera.

Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti putem telefona Službe naplate 023/593-014 ili 023/593-015 radnim danima od 7,30 do 13,30 časova.