Devetnaesta sednica Gradskog veća kojom je predsedavao gradonačelnik Simo Salapura održana je danas u Velikoj Sali Gradske kuće.

Među značajnijim danas usvojenim tačkama bila je Utvrđivanje Predloga Odluke o davanju saglasnosti na konačni Nacrt javnog ugovora za Postupak izbora privatnog partnera za realizaciju Projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta finansiranja, izgradnje i održavanja lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Zrenjanina.

Kako je naveo izvestilac Edvard Benović nakon uspešno sprovedene javne nabavke odabran je jedan ponuđač i na osnovu Zakona o JPP i koncesijama potrebno je da Skupština grada i jedinica lokalne samouprave usvoje konačni nacrt ugovora, pre nego što bude dat ponuđaču na potpis. O ovoj tački raspravljaće se i na narednoj sednici Skupštine grada i nakon usvajanja sledi potpisivanje ugovora sa ponuđačem – beogradskom firmom Baumeister doo.

Članovi veća usvojili su zatim i Utvrđivanje Predloga Odluke o izmeni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za Grad Zrenjanin.

Kako je izvestilac po toj tački Jelena Dragić navela u donošenju Odluke o izmeni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin pristupilo se iz potrebe dodavanja nove manifestacije pod nazivom Digitalk koja će se održavati u aprilu mesecu i Ritam Evrope koja će se održati počevši od meseca maja pa do oktobra meseca.

Navedenom Odlukom brišu se manifestacije: Sportska olimpijada školske omladine Vojvodine (9. SOŠOV), Sportske igre mladih Srbije i ZR-BizNet.

Usvojena je danas i tačka Utvrđivanje Predloga Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom.

Kako je objasnila Violeta Kučanda Bogasenijeva reč je o objektu koji se trenutno se nalazi u javnoj svojini Republike Srbije, s korisništvom Savremene galerije umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin u Novosadskoj ulicu u Ečki. Republika je odlučila, a Grad pristao da se taj objekat prenese u javnu svojinu grada bez naknade kako bi raspolagao tim objektom.

Usvojeni su i Predlog Odluke o pokretanju postupka razmene nepokretnosti privatne svojine i javne svojine grada Zrenjanina, kao i Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2023. godinu i Predlog Zaključka o donošenju Procene rizika od katastrofa za teritoriju grada Zrenjanina.

 

Članovi Gradskog veća usvojili su i Izveštaj o radu Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2022. godinu, a izvestilac Bogoslav Simić ukazao je da se lokalnom ombudsmanu tokom 2022. godine obratilo 1.040 lica i da je najviše pritužbi bilo zbog nepostupanja po zahtevu građana u službenoj administarciji i za naplatu fiksnog dela Gradskoj toplani.

Utvrđen je i Predlog Odluke o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta JKP “Pijace i parkinzi“ Zrenjanin, kao i Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2022. godinu.

Zamenik gradonačelnika Saša Santovac rekao je novinarima po završetku sednice da su se sada stvorili uslovi za održavanje sednice Skupštine grada, što se očekuje u narednih nedelju dana i na kojoj će biti potvrđene danas usvojene tačke.

– Ono što je značajno jeste ulaganje u opremu, kao i infrastrukturu u gradu, a što se tiče opreme JKP „Pijace i parkinzi“ nabavkom novog vozila – pauka, stvara se mogućnost za rešavanje problema nepropisnog parkiranja, kao i „sken–kar-a“ koji će jasno evidentirati nepravilnosti i samim tim uvodi red među onima koji ne poštuju odluke, a posebno kada je reč o onima koji parkiraju na mestima određenim za parkiranje osoba sa invaliditetom. Činjenica je i da smo u skladu sa našom odlukom usvojili i novu odluku o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta i time stvorili mogućnost za raspisivanje novog konkursa. Važno je reći i da smo ušli u proceduru da za Umetničku koloniju Ečka pribavimo zemljište i objekat koji se nalazi u samom Kaštelu Ečka. Kada je reč o ulaganju u infrastrukturu, javno privatno partnerstvo odnosi se na održavanje i rekonstrukciju postojeće putne mreže, ali i na izgradnju nove, a Grad Zrenjanin se obavezuje da obezbedi građevinske dozvole za ove projekte. Očekujemo da nakon usvajanja na skupštinskoj sednici dođe i do potpisivanja ugovora, a ubrzo i do realizacije ugovora koji će omogućiti bolje i bezbednije uslove na putevima u gradu – rekao je Santovac.