Zrenjanin- U skladu sa Uputstvom za davanje Mišljenja o izvršenjima planova rada zdravstvenih ustanova Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Zavod za javno zdravlje Zrenjanin svake godina donosi Mišljenje na izvršenje Plana rada Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin.

Za 2022. godinu je na osnovu detaljnog Izveštaja o realizaciji Plana rada Bolnice, Zavod za javno zdravlje Zrenjan indao sledeće mišljenje:
– Tokom 2022. Godine su u okviru Dnevne bolnice lečena 4.723 lica, što je 109,5% ostvarenje Plana. Broj ostvarenih dana lečenja u Dnevnoj bolnici je 23.865, što je 114,2% ostvarenje Plana.
– Na hirurškim odeljenjima je izvršeno 5.124 operacija, što je ostvarenje Plana od 110,6%
– Izvršeno je 229.872 specijalistička pregleda , što je 121,3% od planiranog broja
– Ostvaranjee zdravstvenih usluga, kojih je u posmatranom periodu pruženo 1.967.377, je 116,8% ostvarenje Plana.
– U laboratorijama je urađeno 1.148.242 analiza, što predstavlja izvršenje Plana od 113,2%
– Izvršenje rendgen dijagnostike je 67.825 pregleda , što je izvršenje 232,7% Plana , izvršenje ultrazvučne dijagnostije je 22.626 pregleda , što je izvršenje od 161,1%, dopler dijagnostike 2.963 pregleda , što je izvršenje od 268,1%, a CT skenera 15.326, što je izvršenje od 308,4%
Na osnovu navedenog, može se zaključiti da ova ustanova pruža maksimum u pružanju zdravstvene zaštite.

BUDITE U TOKU – SKINITE APLIKACIJU ZRKLIK OVDE