Foto:JU Rezervati prirode

Zrenjanin- Danas, u ranim jutarnjim časovima, čuvarska služba Javne ustanove „Rezervati prirode“ pokosila je trsku na gradskom jezeru kod suda.

Foto:JU Rezervati prirode

Nakon spuštanja nivoa vode u jezeru čuvari su pokosili i odneli trsku na gradsku deponiju, a nova prečišćena voda se ponovo ubacuje. Još jedna od redovnih aktivnosti čuvara je i sakupljanje komunalnog otpada, sa obale i iz vode, koji ostaje iza nesavesnih građana.

Foto:JU Rezervati prirode

„Apelujemo na građane da otpad bacaju isključivo u kante za otpatke. Čuvajmo životnu sredinu“, ističu iz JU Rezervati prirode.