Udruženje „Čuvari Perleza“ je juna meseca pokrenulo inicijativu zaštite dudove šume u
Perlezu. Naime, poslata je inicjativa za pokretanje postupka proglašenja iste za „Spomenik prirode“.

„Shodno našim saznanjima, dudova šuma na Vašarištu u Perlezu je jedna od retkih
sačuvanih dudovih šuma u Vojvodini, te navode nam je prošle sedmice potvrdila delegacija „Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode“. Prema mišljenju stručnjaka iz Zavoda dudovi su jedinstveni, ima ih 105 i kao takvi čine najveću dudovu šumu u Vojvodini. Proglašenje dudove šume na Vašarištu spomenikom prirode bi bilo od velikog značaja za Perlez, jer bi na taj način sačuvali jedno od obeležja Perleza i za buduće generacije. Na spomeniku prirode su zabranjene sve radnje koje ugrožavaju njegova obeležja i vrednosti, tako
da bi se na taj način sprečila seča ili nesavesno krčenje ili bilo kakvo drugo postupanje sa
dudovima na Vašarištu. Naravno ovo nema uticaj na korišćenje Vašarišta za sve ostale
poljoprivredne, rekreativne i kulturne manifestacije za koje Perležane Vašarište vezuje.
Kao što i većina meštana zna, dudove na ove prostore su početkom 18. veka doneli
Katalonci. U vreme eksploatisanja svilene bube dudovi su bili od velikog značaja za selo, jer sa njih se bralo lišće, kojim su se hranile bube. Tada je bilo i „obavezno“ da svaki mladi bračni par posadi po jedan dud. Na taj način se šuma širila i očuvala.


Prilikom obilaska Perleza od strane stručnjaka iz Zavoda, uočena su još tri stabla koja
bi mogla ući u proceduru zaštite i proglašenja spomenikom prirode. Stoga, pozivamo sve
meštane ako znaju za neko stablo koje je retko i starije od 50 godina i žele ga zaštititi, da nas
kontaktiraju a mi ćemo obavestiti Zavod da obiđu i tu lokaciju prilikom neke naredne posete Perlezu. Ovo je prvi, ali ne i mali, korak ka proglašavanju dudove šume na Vašarištu spomenikom
prirode, procedura je duga i traje ponekad i godinama. Važno je da su „Čuvari Perleza“ bili
inicijator i da je sada procedura u toku, dudovi su narednih 10 godina zaštićeni, dok se ne
okonča ceo postupak zaštite. Nadamo se uspešno i da će Perlez imati da se podiči jednim vrlo retkim spomenikom prirode“, ističu iz Udruženja „Čuvari perleza“.