Zrenjanin- Grad Zrenjanin raspisao je Javni poziv za refundiranje troškova međumesnog prevoza studenata.

Pravo na dodelu sredstava u vidu refundacije troškova ili dela troškova međumesnog prevoza imaju studenti visokoškolskih ustanova koji ispunjavaju sledeće uslove:
– da imaju prebivalište na teritoriji grada Zrenjanina;
– da svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja;
– nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima;
– školuju se na teret budžeta;
– prvi put upisuju godinu studija;
– nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od strane nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, lokalne samouprave, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih institucija, fondova i fondacija.

Međumesni prevoz studenata podrazumeva prevoz studenata između naseljenih mesta grada Zrenjanina i drugog grada, odnosno naseljenih mesta grada Zrenjanina i druge opštine.

Grad odobrava refundaciju troškova ili dela troškova međumesnog prevoza studenata na osnovu iznosa mesečnih karti izdatih prema važećem cenovniku pravnih subjekata koji vrše linijski prevoz putnika.

Sredstva za refundaciju troškova međumesnog prevoza odobravaju se na osnovu kalendara za tekuću školsku godinu visokoškolske ustanove studenta na sledeći način:
– studentima se odobrava refundacija dela troškova u visini od 70% cene studentske mesečne karte u međumesnom prevozu prema važećem cenovniku prevoznika;
– studentima koji su korisnici novčane socijalne pomoći preko nadležnog Centra za socijalni rad, odnosno studenti za koje Centar za socijalni rad izda uverenje da se oni ili porodica nalaze u stanju socijalne potrebe ili da su u sistemu socijalne zaštite, odobrava se refundacija troškova u visini od 100% cene studentske mesečne karte u međumesnom prevozu prema važećem cenovniku prevoznika.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Za ostvarivanje prava na refundaciju troškova ili dela troškova međumesnog prevoza studenti podnose sledeću dokumentaciju:
– zahtev za utvrđivanje prava na refundiranje međumesnog prevoza (na predviđenom obrascu);
– potvrda/uverenje visokoškolske ustanove u kojoj je jasno naznačeno da se student školuje na teret budžeta i da prvi put upisuje godinu studija;
– potpisana izjava (na predviđenom obrascu) studenta da svakodnevo putuje na relaciji od mesta stanovanja do visokoškolske ustanove, da nije korisnik usluga smeštaja u studentskim centrima i da nije korisnik studentskih stipendija i kredita od strane nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, lokalne samouprave, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih institucija, fondova i fondacija;
– uverenje o prebivalištu na teritoriji grada Zrenjanina (uz mogućnost da se po službenoj dužnosti pribavi za podnosioca zahteva);
– uverenje nadležnog Centra za socijalni rad da su studenti korisnici novčane socijalne pomoći odnosno da se oni ili porodica nalaze u stanju socijalne potrebe ili da su u sistemu socijalne zaštite.*
* za studente kojima se odobrava refundacija troškova u visini od 100% cene studentske mesečne karte u međumesnom prevozu.

ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA I DOSTAVLjANjE DOKUMENTACIJE

Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom teče od dana raspisivanja javnog poziva i otvoren je tokom školske 2023/2024. godine, predviđene školskim kalendarom visokoškolske ustanove studenta.

NAČIN DODELE NOVČANIH SREDSTAVA

Zahtev za utvrđivanje prava na refundiranje troškova međumesnog prevoza, studenati podnose na predviđenom obrascu i sa potrebnom dokumentacijom predaju na pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu Gradska uprava grada Zrenjanina, Odeljenje za društvene delatnosti, Trg slobode 10.
Rešenje o utvrđivanju prava na refundiranje troškova međumesnog prevoza studenata (u daljem tekstu: Rešenje) donosi se u roku od 30 dana od dana prijema zahteva studenta.
Na osnovu Rešenja, sa studentima se zaključuje ugovor kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze.
Po zaključenju Ugovora, studenti su dužni da najkasnije do 10. u narednom mesecu uz obrazac zahteva za refundaciju troškova ili dela troškova međumesnog prevoza, dostave pravdanje o mesečnom putovanju u vidu fotokopije mesečne karte za prethodni mesec.
Student koji do 10-tog u narednom mesecu, ne podnese zahtev za refundaciju, sredstva neće biti uplaćena za taj mesec.
Zahtev za refundaciju, zajedno sa fotokopijom mesečne karte, studenti mogu predati lično ili poštom na adresu Odeljenje za društvene delatnosti, Gradska uprava grada Zrenjanina, Trg slobode 10.

Sve bliže informacije o refundiranju troškova međumesnog prevoza studenata mogu se dobiti svakog radnog dana u Odeljenju društvenih delatnosti Gradske uprave grada Zrenjanina, kancelarija broj 10 ili putem telefona 023/315 0183.

 

Grad Zrenjanin odobrava sredstva za regresiranje studentskih mesečnih karata u punom iznosu u prigradskom prevozu za studenate koji su ili čije su porodice korisnici novčane socijalne pomoći preko nadležnog Centra za socijalni rad, odnosno studenti za koje Centar za socijalni rad izda uverenje da se oni ili porodica nalaze u stanju socijalne potrebe ili da su u sistemu socijalne zaštite.

Pravo na regresiranje studentskih mesečnih karata u punom iznosu ostvaruju studenti koji moraju da ispune sledeće uslove:
– da imaju prebivalište na teritoriji grada Zrenjanina;
– da svakodnevno putuju do ustanove visokog obrazovanja na teritoriji grada Zrenjanina;
– da se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije;
– prvi put upisuju godinu studija prvog ili drugog stepena.

Grad će u punom iznosu regresirati prigradski prevoz na osnovu kalendara za tekuću školsku godinu visokoškolske ustanove studenta, a prema važećem cenovniku prevoznika kome je povereno obavljanje komunalne delatnosti javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Zrenjanina.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za utvrđivanje prava na regresiranje troškova prigradskog prevoza studenti podnose sledeću dokumentaciju:
– zahtev na predviđenom obrascu;
– potvrda/uverenje visokoškolske ustanove da se student školuje na teret budžeta i da prvi put upisuje godinu studija prvog ili drugog stepena;
– uverenje nadležnog Centra za socijalni rad da su studenti ili njihova porodica korisnici novčane socijalne pomoći odnosno da se oni ili porodica nalaze u stanju socijalne potrebe ili da su u sistemu socijalne zaštite;
– uverenje o prebivalištu na teritoriji grada Zrenjanina (uz mogućnost da se po službenoj dužnosti pribavi za podnosioca zahteva).

ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA I DOSTAVLjANjE DOKUMENTACIJE

Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom teče od dana raspisivanja javnog poziva i otvoren je tokom školske 2023/2024. godine predviđene školskim kalendarom visokoškolske ustanove studenta.

NAČIN DODELE NOVČANIH SREDSTAVA

Zahteve za utvrđivanje prava na regresiranje troškova prigradskog prevoza studenati podnose na predviđenom obrascu i sa potrebnom dokumentacijom predaju na pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu Gradska uprava grada Zrenjanina, Odeljenje za društvene delatnosti, Trg slobode 10.
Rešenje o utvrđivanju prava na regresiranje troškova prigradskog prevoza studenta (u daljem tekstu: Rešenje) donosi se u roku od 30 dana od dana prijema zahteva studenta.
Na osnovu Rešenja, Odeljenje za društvene delatnosti sačinjava listu studenata-korisnika prava na regresiranje troškova prigradskog prevoza i svakog meseca istu dostavlja prevozniku kojem je povereno obavljanje komunalne delatnosti javnog linijskog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji grada Zrenjanina – NET BUS CO DOO, Beogradska 22, 23000 Zrenjanin.
Sve bliže informacije o regresiranju prigradskog prevoza studenata mogu se dobiti svakog radnog dana u Odeljenju društvenih delatnosti Gradske uprave grada Zrenjanina, kancelarija broj 10 ili putem telefona 023/315 0183.