Zrenjanin- Komisija za realizaciju mera energetske sanacije u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost“ Grada Zrenjanina raspisala je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zrenjanina za 2023. godinu.

Ukupno planirana bespovratna sredstva koje grad zajedno sa sredstvima Ministarstva rudarstva i energetike dodeljuje putem ovog poziva iznose 30 miliona dinara.

Bespovratna sredstva dodeljivaće se za:
1) zamenu spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača
2) postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru
3) postavljanje termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice
4) zamenu postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na gas,
5) zamenu postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomasu
6) ugradnju toplotnih pumpi
7) zamenu postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora.
8) ugradnju solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode; 9) ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno do i jednako 10,8 kW;
10) Izradu tehničke dokumentacije

Javni poziv će trajati do utroška sredstava, a najduže do 31.12.2023. godine.

Tekst Javnog poziva

Dodatne informacije dostupne su na sajtu grada u delu Oglasi i konkursi

/uploads/attachment/vest/7245/grb_za_sajt.jpg