Foto:arhiva

Gradonačelnik Simo Salapura raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje mladih na teritoriji grada Zrenjanina u 2023. godini, za koji je opredeljeno 3 miliona dinara i pozvao mlade preduzetnike da se prijave.

On je podsetio da je prošle godine prvi put raspisan ovakav konkurs za koji je takođe izdvojeno 3 miliona dinara i kada je šesnaest mladih ljudi ispunilo uslove konkursa i dobilo sredstva.

Kako je predviđeno programom na osnovu kojeg je raspisan konkurs, pravo na podnošenje prijava imaju mali i mikro privredni subjekti i preduzetnici do 35 godina starosti – rođeni od 1988. godine.

Program grantova za ekonomsko osnaživanje mladih na teritoriji grada Zrenjanina 2023. godine daje prioritet podršci omladinskom preduzetništvu jer ono predstavlja veliki ekonomski potencijal, izvor novog zapošljavanja, a entuzijazam i energija mladih su pokretačka snaga. ekonomskog i društvenog razvoja.

Opšti cilj ovog programa je sistemsko unapređenje preduzetništva među mladima, direktna podrška realizaciji njihovih preduzetničkih ideja u prvim fazama poslovanja, kao i razvoj preduzetničkih sposobnosti i kapaciteta kod mladih. Krajnji cilj Programa je podizanje svesti o značaju omladinskog preduzetništva, kao i ostvarivanje značajnije uloge mladih preduzetnika na tržištu rada kroz razvoj njihovog poslovanja, zapošljavanje većeg broja ljudi i realizaciju viših i održivih prihoda.

 

Sredstva su namenjena:
– za subvencionisanje troškova ulaganja u nabavku mašina/opreme/specijalizovanih alata,
– za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala,
– za subvencionisanje troškova nabavke računara i računarske opreme.

Sredstva se odobravaju:
1. za nabavku mašina/opreme/specijalizovanih alata u iznosu od najmanje 50.000,00 dinara i ne više od 200.000,00 dinara, odnosno do 75% od fakturne (nabavne) vrednosti sa PDV-om i bez zavisnih troškova nabavke. , instalacija usluga, obuka za korišćenje itd.
2. za nabavku repromaterijala u iznosu od najmanje 30.000 dinara do maksimalno 150.000 dinara, odnosno do 75% fakturne (nabavne) vrednosti sa PDV-om i bez zavisnih troškova transporta i dr. za nabavku računara i računarske opreme u iznosu od najmanje 50.000,00 dinara do maksimalno 200.000,00 dinara, odnosno do 75% od fakturisane (nabavne) vrednosti sa PDV-om i bez zavisnih troškova nabavke, usluge montaže, obuke za korišćenje , itd.

Rok za podnošenje dokumentacije: 05.12.2023