Zrenjanin – U skladu sa planiranom dinamikom realizacije Projekta prečišćavanja vode u Zrenjaninu, a nakon uspešno realizovane faze 1 (tehnička voda) i dvomesečnog testiranja, u okviru Faze 2 vršiće se aktivnosti na implementaciji nove opreme na postrojenju i planirani građevinski radovi, zbog čega će JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin u subotu 10. februara u večernjim satima preuzeti snabdevanje grada vodom“, rekao je mr Siniša Gajin, dipl.inž.menadžm. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.