Gradonačelnik Simo Salapura sa saradnicima posetio je danas Jankov Most, kao sedmo naseljeno mesto u okviru trećeg ciklusa radne aktivnosti “Da nam sela budu bliža”. Uz gradonačelnika, sastanku s predstavnicima mesne zajednice prisustvovali su i zamenik Saša Santovac, član Gradskog veća Marinel Mendrea, načelnica Odeljenja za privredu Gradske uprave Jelena Travar Miljević i rukovodioci JKP “Čistoća i zelenilo”, JKP “Vodovod i kanalizacija” i JP za urbanizam.

Nakon sastanka, gradonačelnik je u centru sela upoznat s problemom odvođenja vode i nivelacijom uličnih kanala nakon atmosferskih padavina, a obišao je i Jankovu ulicu, koja je letos dobila novu asfaltnu podlogu. Već u toku dana pristupilo se i rešavanju problema u vezi s prokišnjavanjem objekta u kom su smeštene prostorije koje koristi mesna zajednica.

Gradonačelnik je takođe istakao značaj održavanja objekata koji se nalaze u javnoj svojini i govorio o ulaganjima koje grad u tom smislu realizuje.
– Konkretno, prostorije mesne zajednice i Doma kulture već danas će obići ekipe koje rade predmer i predračun radova, kako se ne bi dešavalo da takvi objekti prokišnjavaju. Ove godine smo udvostručili sredstva namenjena održavanju objekata u javnoj svojini, dobili smo i dodatna sredstva za seoske mesne zajednice od Pokrajine u iznosu od 20 miliona dinara, sredstava grada su oko 60 miliona, dakle u pitanju je rekordan iznos ove godine od oko 80 miliona dinara za održavanje javnih objekata – rekao je gradonačelnik i dodao da se razgovaralo i o mobilijaru, dečjim igralištima, čišćenju ulične kanalske mreže, asfaltiranju ulica, izgradnji pravoslavnog hrama.

– Zalaganjem donatora, privatnih lica, meštana, sredstvima grada završili smo još jednu fazu izgradnje hrama i to je ono što je, uz asfaltiranje Jankove ulice, bilo planirano da se uradi u prethodnom periodu – rezimirao je gradonačelnik posetu Jankovom Mostu.

Predsednik Saveta MZ Jankov Most Marinel Puzdrea ističe prednosti akcije “Da nam sela budu bliža” i redovnih sastanaka s gradonačelnikom i njegovim saradnicima.
– Direktan razgovor “oči u oči” bolji nam je od slanja dopisa i drugih vidova komunikacije. Od prethodne posete asfaltirana je Jankova ulica, i što se tiče asfaltiranja u selu, to je ovim završeno u potpunosti. Prisutni su problemi s infrastrukturom, imamo potrebu za sanacijom objekata, posebno krovova, a nakon zatvaranja divljih deponija, dobra je i akcija odlaganja kabastog otpada i upravo su danas u selu kontejneri za tu namenu, što meštani naravno podržavaju – kaže Puzdrea.