DSC_1074_800_532Danas je u multimedijalnoj sali grada Zrenjanina predstavljen  projekat “ IT REŠENJE ZA ZAPOSLENJE “ koji realizuje grad Zrenjanin u partnerstvu sa regionalnim centrom za društveno- ekonomski razvoj – Banat i Tehničkim fakultetom “ Mihajlo Pupin “ iz Zrenjanina.

Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta republike Srbije u okviru Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

Grad Zrenjanin, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ , Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj«Banat» uz podršku Ministarstva omladine i sporta, pozivaju nezaposlene mlađe osobe da se prijave za besplatne obuke za 50 kandidata.

Kompanije Levi 9 Global Sourcing  i Vega IT Sourcing organizuju obuku za 40 programera. Po završetku obuke svi kandidati će biti testirani od strane ove dve kompanije i svi kandidati koji uspešno prođu test dobiće priliku da se zaposle u ovim kompanijama.  U cilju lakšeg pronalaženja posla biće organizovana i obuka za 10 Linux administratora. Sve obuke počinju krajem juna 2016. godine. Finalno testiranje kandidata od strane poslodavaca biće organizovano po završetku obuka u novembru 2016.

Obuke će biti vršene u Zrenjaninu. Eventualni putni troškovi padaju na teret kandidata.

Ko može da učestvuje?

  • Nezaposleni sa teritorije Grada Zrenjanina (uključujući i naseljena mesta)
  • Kandidati koji nemaju kriminalni dosije.

Prednost pri rangiranju imaće:

  • Kandidati do 30 godina će imati prioritet
  • Za obuku programere prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u objektno orijentisanom programiranju.
  • Za obuku za Linux administratora prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u administraciji operativnih sistema.

Kako se prijaviti?

Prijavljivanje se vrši podnošenjem popunjenog formulara. Formular se može preuzeti na zvaničnoj web prezentaciji grada Zrenjanina  ili lično u pisarnici gradske uprave Zrenjanin soba 53.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

Popunjeni formular, kopiju diplome poslednjeg nivoa obrazovanja, kopiju lične karte,

Prijavu poslati elektronskom poštom, s naznakom „Prijava za  obuku projekat „IT rešenje za zaposlenje“, na sledeću e-mail adresu: itresenje@grad.zrenjanin.rs ili lično predati u pisarnici Gradske uprave Zrenjanina soba 53.

Vreme trajanja konkursa

Konkurs je otvoren do 17.06.2016.

Proces selekcije

Selekciju korisnika obaviće komisija formirana od predstavnika lokalne samouprave, tehničkog fakulteta, Regionalnog centra za društveno ekonomski razvoj«Banat»  kao i predstavnika kompanija Vega IT sourcing i Levi 9 global sourcing.

Odabrani kandidati biće obavešteni o prijemu u program na osnovu podataka iz popunjenih formulara.

.