radovi vodovod1Zrenjanin- Obeležavanjem trase za izvođenje radova, koja ide duž kanala između Kleka i Lazareva, čišćenjem terena a potom i građevinskim radovima na postavljanju cevi započeti su, u prvim danima jula, radovi na izgradnji potisnog voda fekalne kanalizacije od crpne stanice u Lazarevu, koja je izgrađena početkom prošle godine, do Kleka, odakle će se fekalne otpadne vode sa onima iz Kleka usmeravati ka gradu i potom ka Aleksandrovačkom kanalu.

radovi vodovod2Radove u dužini od oko 6 km izvodi JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin, svojom mehanizacijom i svojim ljudstvom i to će u skladu sa najavom vd direktora Ivana Devića, od sada biti praksa u poslovanju  preduzeća, odnosno JKP „Vodovod i kanalizacija“ više neće davati podizvođačima poslove koje je u stanju sa raspoloživom mehanizacijom i ljudstvom da izvrši.

Sredstva za nastavak izgradnje kanalizacije u Lazarevu u visini od oko 24 miliona dinara obezbedio je grad Zrenjanin, koji je finansirao i radove na izgradnji pomenute crpne stanice u iznosu od 2 miliona dinara.

Rok za završetak radova na izgradnji potisnog voda fekalne kanalizacije Lazarevo – Klek je 90 dana.

Naša je želja da paralelno sa fekalnom radimo i vodovodnu mrežu na istom potezu čime bi i Lazarevo ušlo u krug naseljenih mesta koji bi među prvima bili snabdevani vodom sa postrojenja za prečišćavanje pitke vode. Vršimo pripremu neophodne dokumentacije i planiramo nabavke i nadamo se da ćemo u najskorijem vremenu biti izvođači i ovog izuzetno značajnog projekta- saopštili su iz JKP „Vodovod i kanalizacija“.