csc_1464_800_532 Zrenjanin- Saša Santovac izabran je danas za zamenika gradonačelnika Zrenjanina većinom glasova, odnosno sa 43 glasa “za” i 17 glasova “protiv”. 

Ovo je drugi mandat Saši Santovcu na mestu zamenika gradonačelnika, dok su  Sanja Žurž Nedeljkov i Dragan Vulešević izabrani za članove Gradskog veća.sednica_800_533

 

U nastavku današnje sednice Skupštine grada, odbornici su potvrdili mandat odbornika Skupštine grada Marka Kovačevića, izabranog sa koalicione izborne liste “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje”, člana Srpske napredne stranke, koji je bio prvi sledeći kandidat na toj izbornoj listi posle izabranih odbornika u Skupštinu grada. Kovačević je, nakon izbora, izgovorio tekst svečane izjave i seo u odborničke klupe.

Usvojene su i dve odluke o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina, u korist kompanija “Fulgar Ist” i “Eko Gradnja”.

dsc_1444_800_532Skupština je prihvatila Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2016. godinu u periodu januar-jun 2016. godine. Tim izveštajem, predviđena budžetska sredstva za 2016. godinu u iznosu od 5.435.368.746 dinara realizovana su tokom prvih šest meseci u obimu od 1.954.080.703 dinara, odnosno u obimu od 36%. Kako je navela načelnica Odeljenja za finansije Gradske uprave Žana Šahović, taj procenat nikada nije proporcionalan vremenskom periodu u kom se posmatra izvršenje budžeta, jer se određene stavke realizuju tek u drugoj polovini godine, što će biti slučaj i sada.

Na dnevnom redu našlo se i 13 tačaka u vezi sa izveštajima o poslovanju i radu javnih komunalnih preduzeća i ustanova za 2015. godinu, pa su odbornici usvojili izveštaje o poslovanju JP “Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina”, JKP “Vodovod i kanalizacija”, JKP “Čistoća i zelenilo”, JKP “Pijace i parkinzi”, JKP “Gradska toplana”, JKP “Zrenjaninska objedinjena naplata” i JP “Gradska stambena agencija”, JP “Rezervati prirode Zrenjanina” i JP “Radio Zrenjanin”, potom izveštaj o radu JP “Turistički centar grada Zrenjanina” i Javne ustanove “Sportski objekti”, kao i Predlog Zaključka o usvajanju Dopune plana rada Apoteke Zrenjanin za 2016. godinu i Zaključka o usvajanju Izmene finansijskog plana Apoteke Zrenjanin za ovu godinu.