bina-mira_800_566Zrenjanin- Svečano otvaranje Festivala „Bina mira“ održaće se 14. septembra u Narodnom pozorištu „Toša Jovanović“ sa početkom u 19 časova. Festival podstiče i afirmiše savremeno stvaralaštvo mladih u oblastima kulture i umetnosti, sa posebnim akcentom na interkulturalni pristup u radu.

Na Festivalu će učestvovati pozorišne grupe mladih iz Ahena, Tuzle, Banjaluke, Mostara, Celja, Istambula, a domaćin će biti CEKOM iz Zrenjanina. Svi sadržaji Festivala biće otvoreni za širu javnost.

Pored izvođenja pozorišnih predstava, koje će se baviti mirovnim temama, učesnici Festivala će biti uključeni u rad umetničkih radionica. Glavna tema Festivala (BEG) biće razrađena kroz kreativnu dramu, ples, fotografiju i muziku. Radionice će voditi umetnici različitih profila sa višegodišnjim iskustvom u iterkulturalnom radu sa mladima. U rad radionica imaće mogućnost da se uključe i mladi zainteresovani zrenjaninci.

Rezultat fotografske radionice biće izložba fotografija na temu BEG, koja će biti postavljena u Kulturnom centru Zrenjanina. U pratećem programu Festivala biće angažovani pojedinci i grupe afirmisani u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva.

Osnovni cilj Festivala je uklanjanja barijera nastalih kroz religijske, nacionalne i regionalne posebnosti i orijentisan je na predstavljanje mirovnih poruka i razmišljanja mladih kroz pozorišne predstave.

Festival „Bina mira“ pokrenula je Ahenska mreža za humanitarni rad i interkulturalni rad sa mladima, iz Ahena (Nemačka), 2008. godine u saradnji sa organizacijom „Udruženje mladih Tuzle“, a 2010. godine organizaciji Festivala se pridružuju i DIS teatar iz Banja Luke i udruženje CEKOM iz Zrenjanina. Festival se svake godine održava u drugom gradu, a ove godine, 2016., biće održan u Zrenjaninu. Tema ovogodišnjeg festivala je BEG (eng. ESCAPE). Festival organizuju Kreativni centar CEKOM i Kulturni centar Zrenjanina, u saradnji sa Narodnim pozorištem „Toša Jovanović“ a uz podršku Grada Zrenjanin.