prva-srpska-dobrovoljacka-divizija-smotra-u-rusiji-1_800_423Zrenjanin- U Holu Narodnog muzeja Zrenjanin u četvrtak, 17. novembra 2016. godine, u 18 časova biće otvorena izložba „Prva Srpska dobrovoljačka divizija“ nastala povodom stogodišnjice formiranja Prve srpske dobrovoljačke divizije u Odesi. Izložbu je realizovala grupa autora iz „Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912–1918. njihovih potomaka i poštovalaca“ iz Beograda.

ukrcavanje-i-dobrovoljacke-divizije-u-brodove-u-arhangelsku-za-solun_800_475Tema izložbe je nastanak i ratni put Prve srpske dobrovoljačke divizije. Izložba, koja će publici biti dostupna do 12. decembra 2016. godine, sadrži 40 panoa na kojima se nalaze tekstovi o nastanku Divizije, fotografije vezane za njene pripadnike, ratne karte koje prikazuju raspored i dejstva Divizije i protivničkih jedinica, spiskove pripadnika, odlikovanja koja su im dodeljivana, ratna groblja, spomenike…

prva-srpska-dobrovoljacka-divizija-stevan-hadzic_522_600Narodni muzej Zrenjanin ovu izložbu realizovao je u saradnji sa organizacijom „Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912–1918. njihovih potomaka i poštovalaca“ iz Zrenjanina i njihovim predsednikom Borislavom Novakovićem, dok je nadležni kustos Vladislava Ignjatov, istoričar zrenjaninskog Narodnog muzeja.

Prva srpska dobrovoljačka divizija formirana je uz blagoslov cara Nikolaja II Romanova  u Rusiji, u Odesi, 16. aprila 1916. godine. Ova divizija se sastojala od dve brigade i brdskog artiljerijskog diviziona. Štab Divizije činilo je 77 oficira i podoficira i 55 činovnika na čelu sa komandantom Stevanom Hadžićem. Prilikom formiranja, Divizija je brojala 9.911 vojnika dobrovoljaca, a pred polazak na Dobrudžanski front 18.459 vojnika i 555 oficira. Najviše ih je bilo iz Vojvodine 6225, Bosne i Hercegovine 6177, Like, Korduna, Banije i Slavonije 5263 i 355 vojnika iz istočnog dela Srbije. Prema nacionalnom sastavu bila je to u pravom smislu srpska dobrovoljačka divizija. Krajem oktobra, brojala je više od 21.000 dobrovoljaca.“

(deo teksta nadležnog kustosa Vladislave Ignjatov)