stadion-proleter_800_540Zrenjanin- Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić objavio je konkurs za sufinansiranje programskih aktivnosti iz oblasti sporta u Zrenjaninu za 2017. godinu.

Sve zainteresovane sportske organizacije  sa svojim programima rada mogu da konkurišu za sufinansiranje svojih aktivnosti iz oblasti sporta, u sledećim segmentima: Školski sport, Sportska rekreacija, Takmičarski sport, Sport osoba s posebnim potrebama, Sportski savez grada Zrenjanina.

kristalna-dvorana_800_532U okviru programa i projekata finansijski će se prvenstveno podržati troškovi za kotizaciju za takmičenja, prevoz na takmičenje, troškovi sudija i delegata, rekviziti i oprema, stručnjake u sportu, trenere i administrativne radnike sportski lekarski pregled, osiguranje sportista, kao i drugi materijalni troškovi u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim i drugim aktima organa grada Zrenjanina.

Rok za predaju konkursne dokumentacije je do 20. decembra.