skupstina_budzet_06_800_423Zrenjanin- U skladu s usvojenom Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2016. godinu – Rebalans 2, usvojeni su predlozi zaključaka o prihvatanju izmena i dopuna programa poslovanja ili rebalansa finansijskog plana, plana i programa rada javnih komunalnih preduzeća, ustanova i ustanova kulture, a potom se prešlo na razmatranje programa poslovanja za 2017. godini, shodno usvojenoj Odluci o budžetu grada Zrenjanina za narednu godinu.

Većinom glasova odbornika usvojeni su programi poslovanja za 2017. godinu “Javnog preduzeća za urbanizam” i javnih komunalnih preduzeća “Vodovod i kanalizacija”, “Čistoća i zelenilo”, “Pijace i parkinzi”, “Gradska toplana” i “Zrenjaninska objedinjena naplata”, kao i JP “Gradska stambena agencija”. Usvojeni su i finansijski planovi Turističke organizacije grada Zrenjanina, Javne ustanove “Sportski objekti”, Predškolske ustanove Zrenjanin, Pravobranilaštva grada i godišnji program ustanove “Rezervati prirode Zrenjanina”.

Planovi i programi rada izglasani su za ustanove kulture i ustanove socijalnog staranja i zaštite – Narodnog pozorišta “Toša Jovanović”, Narodnog muzeja, Kulturnog centra Zrenjanina, Gradske narodne biblioteke “Žarko Zrenjanin”, Istorijskog arhiva, Savremene galerije – UK “Ečka”, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Centra za socijalni rad i Službe vaninstitucionalne zaštite Gerontološkog centra.

Ivan Dević, dosadašnji vršilac dužnosti direktora JKP “Vodovod i kanalizacija”, razrešen je vršenja dužnosti i imenovan za direktora tog preduzeća.

skupstina_budzet_05_800_49513.00 čas

Odbornici Skupštine grada Zrenjanina na današnjoj 7. sednici usvojili su Predlog Odluke o budžetu grada za 2017. godinu, što je najznačajnija tačka zasedanja sa utvrđenim dnevnim redom od 81 tačke. Na samom početku zasedanja, predsedavajući Oliver Mitrović saopštio je da će član Odborničke grupe “Dosta je bilo – Saša Radulović” Velemir Cvetkov od sada nastupati kao samostalni odbornik. Početku sednice prisustvovalo je 60 odbornika.

Rasprava o dnevnom redu trajala je pola časa, nakon čijeg usvajanja su odbornici razmatrali Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2016. godinu – Rebalans 2, kao i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu za 2016. godinu u periodu januar-septembar 2016. godine.

Pre početka rasprave o Predlogu Odluke o budžetu grada za 2017. godinu, Skupštini se obratio gradonačelnik Čedomir Janjić. U ekspozeu je prvo izneo rezime godine koja je na odlasku i osvrnuo se na neke od najznačajnijij realizovanih projekata i investicija. Naglasio je da je uložen veliki napor kako bi se cele protekle godine uspešno izvršavale sve obaveze koje zakon nalaže u oblasti same uprave, obrazovanja, u kulturi, socijalnoj zaštiti. Posebno je istakao ulaganja u poljoprivredu, iz agrarnog budžeta koji je među najvećim u Srbiji kada su u pitanju lokalne samouprave, kao i ulaganja u oblasti infrastrukture.

skupstina_budzet_04_800_533– Ulaganja u infrastrukturu su vidljiva, tako da je u prethodnim godinama asfaltirano 80 km puteva, ulica i trotoara, i 14 km biciklističkih staza. Posle Beograda i Novog Sada, Zrenjanin je treći grad u Srbiji po dužini takvih staza, blizu 35 kilometara, a planiraju se i nove, najavio sam pre nekoliko dana da će se, između ostalog, graditi i staza od Lazareva do Zlatice. To je još jedan od dokaza da želimo da poboljšamo infrastrukturu u svakom našem naseljenom mestu. Nema sela u kojem u prethodnoj godini bar neka ulica nije asfaltirana, bar neki posao urađen. Otvorili smo i apoteku u jedinom selu gde je nije bilo, u Tarašu. Nastavili smo s obimnim radovima na kanalisanju, u “prvom prstenu” oko grada, u Lazarevu, Stajićevu, Ečki, Elemiru, Kleku, Melencima, Lukićevu – naveo je gradonačelnik.

On je podsetio da je u odlazećoj godini završena rekonstrukcija Trga slobode, da su prilikom vojne parade na njemu, naš grad posetili su najviši predstavnici države, Vlade i diplomatskog kora, što nam je donelo posebnu afirmaciju i brojne pohvale.
– Ne moram posebno da pominjem koliko je samo gostiju bilo na trgu tokom “Dana piva” i koliko je ta manifestacija ostvarila neposrednih i posrednih efekata. Slično važi i za velike sportske manifestacije koje smo organizovali, a najveća je bila, podsetiću, kvalifikacioni turnir u rvanju za Olimpijske igre u Riju. Sportsku infrastrukturu dopunili smo u 2016. godini otvaranjem dve sportske sale – uspeli smo da završimo salu u Botošu, koja se gradila 29 godina i salu u Mihajlovu, nakon četiri godine od početka gradnje. Već početkom naredne godine završićemo u potpunosti i otvoriti i salu u Ečki – kazao je.

skupstina_budzet_03_800_533Osvrt na 2016. godinu završio je presekom nekih investicija u oblasti privrede, pomenuvši otvaranje i proširenje pogona preduzeća “Tehnostruture”, “Gomeks”, “Drekslmajer”, “Eko-gradnja”, “UM-ING”, “Lidl”, kao i izgradnju postrojenja za preradu vode za piće.
– I ako još uvek ima onih koji ne veruju da će Zrenjaninci dobiti zdravu pijaću vodu, neka posete gradilište na kom se radovi ne prekidaju ni ovih dana i gde se već ugrađuje i prva oprema.

Predstavljanje budžeta za 2017. godinu gradonačelnik Janjić je počeo konstatacijom da je on planiran veoma realno, što znači da rebalansa u narednoj godini ili neće biti, ili će biti zbog korekcije budžeta naviše.
– Prihodi budžeta su planirani u iznosu od 3 milijarde 627 miliona dinara. To su prihodi čije se ostvarenje očekuje tokom 2017. godine. Pored ovih sredstava, planirano je da se prenesu neutrošena sredstva iz 2016. godine u iznosu od oko 200 miliona dinara, što znači da će za narednu godinu u budžetu biti raspoloživo 3 milijarde 827 miliona dinara. Za razliku od prethodne godine, plan je skromniji u delu prihoda, što ne znači da će trpeti izvršenje obaveza – naznačio je.

U oblasti socijalne i dečje zaštite predviđena su sredstva u iznosu od blizu 150 miliona dinara, a u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja planirana su izdvajanja od 775 miliona dinara. U okviru kulture predviđeno je finansiranje funkcionisanja svih ustanova, njihovih redovnih aktivnosti kao i realizacija projekta “Zrenjanin u fokusu” u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja, za koji je Grad dobio sredstva u iznosu od 24 miliona dinara.
– Pored svega navedenog, mora se spomenuti i razvojna komponenta budžeta. Sredstva su predviđena za dalje infrastrukturno opremanje započetih investicija, predviđena su sredstva za nastavak održavanja saobraćajne infrastrukture, u saradnji sa Ministarstvom privrede planirana je realizacija projekta ”Sanacija kolovoza u ulici Franje Kluza”, nastavak finansiranja vodovodnih i kanalizacionih mreža po naseljenim mestima. Završili smo dokumentaciju za izgradnju mosta preko Begeja, na trasi obilaznice, dve kružne raskrsnice – na ulazu u industrijsku zonu “Jugoistok” i kod Autobuske stanice, proširenje Pašićeve ulice, s prvim prolećnim danima kreće rekonstrukcija puta ka Novom Sadu, a u saradnji s republičkom Vladom pripremamo projekat gradnje puta sa četiri trake ka Beogradu – rekao je Janjić.

skupstina_budzet_02_800_535Dodao je da nije izostavljena ni poljoprivreda, da su predviđena sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta iz kojih se, kao i svake godine, rade aktivnosti u cilju pospešivanja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje, da su izdvojena sredstva za podsticaje poljoprivredi, kao i za podsticaj razvoju preduzetništva, ženskog preduzetništva i mere aktivne politike zapošljavanja i to u iznosu od 16 miliona dinara.

Komentarišući usvajanje budžeta Grada Zrenjanina za 2017. godinu, gradonačelnik je istakao da je štednja predviđena, pre svega, u onom delu budžeta gde su javna komunalna preduzeća i javne ustanove.
– Tu očekujem od direktora, menadžera, menadžmenta tih preduzeća i ustanova pre svega štednju, racionalizaciju i ispunjenje svih planova. Za to će im trebati sredstva i sa drugih nivoa vlasti i očekujem od tih rukovodilaca dodatno angažovanje u 2017. godini. Nastavljamo, naravno, dalje sa svim socijalnim davanjima, tu korisnici neće biti nezadovoljni, i nastavljamo s izgradnjom komunalne infrastrukture, realizacijom projekata fekalne kanalizacije u naseljenim mestima, kao i realizacijom nekoliko velikih infrastrukturnih projekata koje radimo u saradnji s Vladom Republike Srbije i pokrajinskom administracijom, tako da očekujem da i 2017. godina bude uspešna – zaključio je gradonačelnik.

skupstina_budzet_07_800_563Nakon usvajanja budžeta za narednu godinu, odbornici su usvojili i predloge nekoliko odluka iz komunalne oblasti – Odluke o izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila, Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama i Odluke o ostvarivanju prava na povlašćen gradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina. Usvojen je i određeni broj odluka koje se tiču izvršenih transformacija u javnim preduzećima i ustanovama, a radi usklađivanja osnivačkih i drugih akata sa njihovim novim pravnim statusom.

Skupština je proglasila Odluku o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice “Lazarevo“ Lazarevo za period od 01.01.2017. do 31.12.2021. godine, kao i dve odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina. Van snage stavljena je Odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga, s obzirom da građani od 1. januara 2017. godine neće više plaćati račune objedinjene naplate, već će javna komunalna preduzeća svoje usluge naplaćivati svako ponaosob.

Izvor: Grad Zrenjanin