naslovna-policajac_800_532Zrenjanin- Ministarstvo unutrašnjih poslova od 23. decembra 2016. do  9. januara 2017.godine  upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici tri klase od ukupno 460 polaznika za stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova, a od tog broja 10 polaznika za područje Policijske uprave u Zrenjaninu.

 

Pored Zrenjanina pogledajte gde će polaznici još moći da konkurišu za posao:

– 400 polaznika za područje Policijske uprave za grad Beograd,

– 20 polaznika za područje Policijske uprave u Nišu,

– 10 polaznika za područje Policijske uprave u Pančevu,

– 10 polaznika za područje Policijske uprave u Zaječaru,

– 10 polaznika za područje Policijske uprave u Pirotu.

Stručno osposobljavanje polaznika traje 12 meseci i sprovodiće se sukcesivno po klasama.

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu ima lice koje mora da ispunjava sledeće uslove, i to:

da je državljanin Republike Srbije;
da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju konkuriše do dana zaključenja konkursa;
da nema dvojno državljanstvo;
da nema manje od 18, a više od 24 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju;
da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu.
Pravo učešća na konkursu ima i lice koje nije položilo vozački ispit „B“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od tri godine od raspisivanja konkursa.

Izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja u Centru vrši Komisija za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja u Centru, od sedam članova, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova shodno Pravilniku o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja („Službeni glasnik RS“, broj 72/2007, 21/2009, 48/2010, 8/2011 i 97/2015)

Više o načinu podnošenja potrebne dokumentacije, uslovima i postupku izboru kandidata možete naći  na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku, na link http://www.copo.edu.rs/Centar_Za_Osnovnu_Policijsku_Obuku-1-1