Zrenjanin- Lokalne samouprave Srednjobanatskog upravnog okruga imaju nameru da, uzprekograničnu saradnju sa županijom Timiš iz Rumunije, razvijaju softver za slučaj vanrednih situacija, a u tome će im podršku pružiti Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu. To je glavni zaključak jučerašnjeg sastanka u Zrenjaninu koji je okupio predstavnike svih strana zainteresovanih za taj projekat, a koji je sazvao i njim predsedavao doskorašnji načelnik Srednjebanatskog upravnog okruga, sada načelnik Službe za informacione i komunikacione tehnologije Gradske uprave Zrenjanin Dušan Šijan.
On je nakon sastanka rekao da je tema značajna za Grad Zrenjanin i za četiri opštine srednjeg Banata, jer se razvojem softvera za simulaciju elementarnih nepogoda može preventivno delovati i mogu se preduprediti mnoge neželjene situacije, sprečiti ljudski gubici ili materijalna šteta.
– Grad Zrenjanin u tome ide korak ispred, ne samo među lokalnim samoupravama u okrugu, nego i u Srbiji, jer je određeni softver kupio još 2010. godine, koji se konstantno unapređuje i dorađuje. Današnji sastanak rezultirao je dogovorom o daljim koracima saradnje između grada, srednjebanatskih opština i drugih institucija zainteresovanih za ovu tematiku.
Po njegovim rečima, cilj je da se u projekat uključi i rumunska strana, kao i da se, osim razvijanja softvera, unapređuje i kompjuterska i tehnička oprema koja bi podržala takav softver i vrši edukacija korisnika programa i opreme.
– Ništa manje nije značajna i mogućnost da koristimo softver za vanredne situacije koji poseduje Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu. Dogovorili smo se s njihovim predstavnicima da po dva operativca iz Grada Zrenjanina i svake od opština srednjeg Banata posete Niš, upoznaju se s tim softverom i budu obučeni za njegovo korišćenje. Taj softver koristi satelitske snimke, što znači da daje kompletnu sliku ugroženog terena, uz predviđanje daljih situacija u bilo kojoj od elementarnih nepogoda – objasnio je Šijan.
Sastanku je prisustvovao i zamenik načelnika Sektora za vanredne situacije MUP Srbije Boban Stevanović koji se pohvalno izrazio o zrenjaninskom Geografsko-informacionom sistemu GIS i njegovim mogućnostima za slučaj vanrednih situacija.
– Upotreba GIS u redovnim okolnostima, što smo danas imali priliku da vidimo, sasvim je dobra osnova za nadgradnju, kroz upotrebu nekog novijeg, aplikativnog softvera, kako bi se primenio u nekim eventualnim vanrednim okolnostima i situacijama – poplavama, požarima ili nepogodama neke druge vrste. Procenom rizika može se opredeliti koji je rizik dominantniji na teritoriji jedne lokalne samouprave, u ovom slučaju okruga, i na osnovu toga, matematičkog modela i dostupnosti baze podataka, dobiti dragoceno vreme za reagovanje, a pre njega i mogućnosti za potencijalnu evakuaciju kritičnih mesta i žarišta – kazao je Stevanović i dodao da Ministarstvo unutrašnjih poslova u potpunosti podržava unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava za reagovanje u vanrednim situacijama, posebno u oblasti prevencije.
Osim predstavnika Sektora za vanredne situacije MUP Srbije, Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu, opština Srednjebanatskog upravnog okruga, sastanku su prisustvovali i pomoćnica gradonačelnika Zrenjanina Željka Milošević i direktorka RCR Banat Irena Živković.
Izvor: Grad Zrenjanin