Zrenjanin- Novim Zakonom o oružju i municiji, nije predviđeno držanje trofejnog oružja, te je potrebno da građani u zakonom predviđenom roku od godinu dana od dana početka primene novog Zakona, podnesu zahteve i regulišu status trofejnog oružja..

Fizička lica koja poseduju oružje za koje im je izdato odobrenje za držanje trofejnog oružja, dužna su da do 5. marta 2017. godine, oružje preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju bez naknade u korist Republike Srbije.

Dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Policijske uprave u Zrenjaninu, ulica Dr.Zorana Kamenkovića broj 10 ili na telefon 023/587-676 i 023/587-677, svakog radnog dana od 08,00 do 13,30 časova.