Zrenjanin- Na današnjoj 8. sednici, Skupština grada je potvrdila odluke Gradskog veća koje se tiču prenosa prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Grada na javne ustanove, mesne zajednice i preduzeća, s ciljem da se korisnici o toj imovini brinu na “domaćinski” način.

Odlukom o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti Grad Zrenjanin pokreće postupak, kako je naveo u obraćanju pravobranilac Grada Zrenjanina Goran Rakić, za kupovinu zemljišta površine 16 hektara koje se trenutno nalazi u vlasništvu preduzeća “Intergradnja”, koje je svojevremeno kupilo ovdašnji Građevinsko – industrijski kombinat “Banat”. U pitanju je prostor kupališta “Peskara”. Kako se navodi u odluci, pribavljanjem pomenute nepokretnosti Grad bi stekao zemljište u građevinskom području, na atraktivnoj lokaciji, od neposrednog značaja za turizam, a u cilju poboljšanja uslova života građana i sticanja finansijske koristi za lokalnu samoupravu. Pribavljanje nepokretnosti, istaknuto je u odluci, obavlja se putem neposredne pogodbe, s tim da ugovorena vrednost ove lokacije ne može biti viša od 50 miliona dinara.

Rakić je objasnio da, ukoliko bi “Intergradnja” ostala vlasnik tog prostora, bilo bi sporno da li je firma u stečaju ili blokadi, da li će biti otvoren stečaj nad njom i da li bi, u tom slučaju, “Peskara” biti prodata drugome. Moglo bi se doći čak u situaciju da se upotreba kupališta zabrani, te je u interesu grada da pribavi to zemljište.

Skupština je donela odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća “Gradska stambena agencija” i “Čistoća i zelenilo”, a današnjim odlukama imenovani su direktori Apoteke Zrenjanin i javne ustanove “Sportski objekti”. Dosadašnji vršioci dužnosti direktora, dr Milan Miljuš i Bojan Mijatov, ostali su na čelu ovih ustanova.

Usvojene su i odluke o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Zrenjanina na nekoliko katastarskih parcela, kao i Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada za 2017. godinu, na osnovu kog je za otuđenje predviđeno 27 parcela različite namene – kao radna zona, poslovni kompleks ili za porodično stanovanje. Takođe, u postupku pripreme za otuđenje su i dve parcele koje će nastati nakon sprovođenja postupaka parcelacije i preparcelacije u radnim zonama “Jugoistok” i “Bagljaš”.

Iz potrebe usklađivanja sa zakonskim odredbama, doneta su rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama ili dopunama statuta “Javnog preduzeća za urbanizam”, JKP “Čistoća i zelenilo”, Gradske narodne biblioteke “Žarko Zrenjanin” i Narodnog pozorišta “Toša Jovanović”.

Skupština je usvojila izveštaje o radu za 2016. godinu Gradske uprave grada Zrenjanina, Službe za budžetsku inspekciju grada i Gradskog štaba za vanredne situacije, planove rada Gradskog štaba za vanredne situacije, Komunalne policije, Apoteke Zrenjanin i Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin za 2017. godinu, kao i Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Zrenjanina za ovu godinu.

Tim planom naznačeno je da lokalni Savet za zapošljavanje grada Zrenjanina predlaže finansiranje programa stručne prakse, javnih radova i letnje stručne prakse. Grad Zrenjanin finansiraće aktivnu politiku zapošljavanja u iznosu od 4,2 miliona dinara, što čini 51% potrebnih sredstava, dok će preostalih 49% sredstava, odnosno 3,4 miliona dinara, obezbediti zrenjaninska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje.

Odbornici su upoznati i sa Izveštajem nezavisnog revizora Skupštini grada Zrenjanina o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja grada Zrenjanina za period 01.01. – 31.12.2015. godine.
Donet je i određen broj kadrovskih rešenja, o razrešenjima ili imenovanjima članova gradskih saveta, ustanova ili školskih odbora u osnovnim školama, što je bila tema poslednjeg dela današnje sednice Skupštine grada, koja je završena u 14.40 časova.

Skupština grada Zrenjanina zaseda danas 8. put u ovom sazivu, a nakon polusatne diskusije i utvrđivanja dnevnog reda, sednica je počela potvrđivanjem mandata novog odbornika. Umesto odbornika Sime Salapure, postavljenog nedavno na funkciju pomoćnika gradonačelnika Zrenjanina, u odborničku klupu seo je Nikola Šarić, član Srpske napredne stranke, prvi sledeći kandidat na istoj izbornoj listi koji je dao pismenu saglasnost da prihvata mandat. Šarić je ovom prilikom pročitao i tekst svečane izjave.

Dnevni red današnje sednice usvojen je sa 68 predloženih tačaka, a predsedavajući Skupštine Oliver Mitrović saopštio je da početku zasedanja prisustvuje 61 odbornik.

U prvom delu sednice, pred odbornicima se našao, a potom je i usvojen većinom glasova, niz odluka na koje je saglasnost prethodno dalo Gradsko veće, kao što su Odluka o parkiranju vozila i Odluka o izmenama Odluke o pijacama. Kako je već ranije objašnjeno, s obzirom da preduzeće od 1. decembra 2016. godine ne funkcioniše kao indirektni budžetski korisnik, već svoje poslovanje bazira na tržišnoj orijentaciji, prihodi od parkiranja vozila i naplate pijačnih usluga više ne spadaju u lokalnu komunalnu taksu, već to postaje cena komunalne usluge, odnosno prihod preduzeća.

Usvojene su i odluke o ustanovljenju praznika grada, nagrada, javnih priznanja i zvanja počasnog građanina grada Zrenjanina, kao i o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin. Tom odlukom, određeno je 12 godišnjih manifestacija o čijoj će se organizaciji i programima brinuti Grad Zrenjanin, odnosno organizacioni odbori obrazovani posebnim rešenjima od strane Gradonačelnika. Takođe, dosadašnjim gradskim praznicima, danima oslobođenja grada u oba svetska rata, dodat je 28. avgust, dan Uspenja presvete Bogorodice – Velika Gospojina, koji će se obeležavati kao gradska slava i Dan grba grada.

U nizu odluka u oblasti komunalnih delatnosti, Skupština je većinom glasova usvojila Odluku o izmeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina, Odluku o izmeni Odluke o određivanju maksimalne spratnosti objekata koji su predmet ozakonjenja, Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine, Odluku o izmeni Odluke o određivanju maksimalne spratnosti objekata koji su predmet ozakonjenja, Odluku o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Zrenjanina, Odluku o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina, kao i Odluku o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Usvojen je i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina, a dopunjena je i Odluka o stavljanju van snage Odluke o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga.

Usvajanjem Odluke o izmenama i dopunama Odluke o određivanju prostora za javni skup građana i Odluke o određivanju prostora na teritoriji grada Zrenjanina na kojem nije dozvoljeno javno okupljanje, navedena su mesta na kojima neće biti dozvoljena okupljanja građana, a u pitanju su objekti zdravstvenih ustanova, predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, objekti Ministarstva odbrane i unutrašnjih poslova, objekti vodosnabdevanja, kao i u zoni zaštite izvorišta vodosnabdevanja.

 

Izvor: Grad Zrenjanin