Zrenjanin- Fizička lica koja imaju odobrenje za držanje trofejnog oružja dužna su da do 5. marta ove godine to oružje preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju bez naknade u korist Republike Srbije, shodno članu 50. stav 2. Zakona o oružju i municiji.

Nepostupanje po navedenoj zakonskoj odredbi kvalifikuje se kao prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara, a može biti izrečena i zaštitna mera oduzimanja oružja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Policijske uprave u Zrenjaninu, ulica Dr. Zorana Kamenkovića broj 10 ili na telefon 023/587-676 i 023/587-677, svakog radnog dana od 08,00 do 13,30 časova