Zrenjanin- U toku jučerašljeg dana JKP „Vodovod i kanalizacija“ dobila je  više poziva građana iz Mužljanske kolonije sa pitanjem da li su u obavezi da prime njihove radnike koji u popodnevnim časovima proveravaju unutrašnje instalacije i zašto moraju da plate te usluge, a bilo je i sumnji da im je otuđena i imovina prilikom pregleda instalacija.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin obaveštava korisnike da ne sprovodi akciju provere unutrašnjih vodovodnih instalacija, da nisu u pitanju njihovi radnici, te da je reč o lažnom predstavljanju nepoznatih osoba.

JKP „vodovod i kanalizacija“ poziva građane da pomenute osobe ne primaju u svoje kuće i da, ukoliko te osobe stupe u kontakt sa njima, predstave se kao radnici tog preduzeća i ponude im usluge, o tome obaveste MUP.

-Napominjemo da je naše preduzeće zaduženo za održavanje ulične vodovodne mreže i cevi do mernog uređaja korisnika, odnosno vodomera. JKP „Vodovod i kanalizacija“ ni uslužno ne vrši proveru niti radove na unutrašnjim instalacijama – dakle, za kompletnu unutrašnju instalaciju, od vodomera pa na dalje, odgovorni su korisnici i oni brinu o njoj i za kontrolu i sanaciju istih angažuju ovlašćene firme.Eventualno, naši radnici mogu izvršiti proveru unutrašnjih instalacija u sklopu otklanjanja kvara na uličnoj vodovodnoj mreži.
Bitno je napomenuti da radnici našeg preduzeća ne dolaze kod korisnika bez poziva samih korisnika, a kada izlaze na teren to čine u službenim vozilima i radnim uniformama sa jasnim obeležjima JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin- -rekao je Siniša Gain, rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija
JKP „Vodovod i kanalizacija“.