Zrenjanin- JKP  “ Čistoća I zelenilo” bavi se održavanjem komunalne higijene u gradu i konstantno teži da nivo komunalne higijene bude što veći. Iz tog razloga prošlog meseca smo nabavili još novih 100 metalnih kontejnera. Jedan deo novih kontejnera danas je postavljen  u Petefijevoj ulici.  Večeras  smo obilaskom terena bili neprijatno iznenađeni  kada smo zatekli odbačen otpad pored novopostavljenih kontejnera, što je dovelo do stvaranja mini deponije koja odmah stvara lošu sliku samog kontejnerskog mesta, a i grada. Apelujemo još jednom na građane da otpad ne odlažu oko samih kontejnera, već u njih jer su i namenjeni za odlaganje istog. Moramo biti svesni da samo zajednički, mi kao preduzeće sa jedne strane  i građani kao pojedinci sa druge, možemo doprineti da naš grad bude čist i uređen, a što se nadamo jeste i svima zajednički cilj i zbog toga moramo zajednički  doprineti da podignemo svest  kada je komunalna higijena u pitanju.

Za naš grad, za čist grad, vaše JKP “Čistoća I zelenilo” Zrenjanin!