Zrenjanin- Mreža alumnistkinja Akademije dijaloga za mlade žene objavljuje poziv za učešće na foto-konkursu pod nazivom „Položaj žena u društvu“. Konkurs je istovremeno otvoren u Beogradu i Prištini.

 

Zaštita od rodno zasnovane diskriminacije je ljudsko pravo. Svaki muškarac, žena, devojčica i dečak imaju jednako pravo na dostojanstven život. Međutim, devojčice i žene su više pogođene rodnom neravnopravnošću i veća je verovatnoća da neće imati jednak pristup resursima i prilikama. To nije samo njihov problem, to je problem sviju nas. Želimo da njihov položaj u društvu bude vidljiviji i stoga vas pozivamo da nam šaljete fotografije za koje verujete da predstavljaju:

 

  • žensku solidarnost
  • ženu kojoj se divite
  • prepreke sa kojima se žene/devojčice suočavaju
  • načine na koje žene/devojčice menjaju svet
  • ženu i porodicu
  • predrasude o ulozi žena u društvu
  • plaćen i neplaćen rad žena
  • rodnu jednakost i/ili rodnu diskriminaciju
  • ljubav/nasilje.

 

Nije važno da li imate profesionalni foto-aparat. Važna je poruka koju želite da prenesete.

 

Pošaljite  svoje fotografije sa naslovom i kraćim opisom, porukom ili sloganom (dužine do pet rečenica) zajedno sa svojim ličnim podacima (ime, adresa, broj telefona, imejl i par reči o sebi) na  imejl adresu oscedialogueacademy@gmail.com do 5. juna 2017. Možete poslati najviše tri fotografije.

 

Od najboljih fotografija biće napravljena izložba koja će putovati kroz 10 različitih gradova. Pobednik foto-konkursa će biti nagrađen Nikon DLSR profesionalnom kamerom.  Drugoplasiranom će biti dodeljen Nikon kompakt digitalni foto-aparat, dok će trećeplasirani dobiti paket knjiga.

 

Konkurs je otvoren za sve, bez obzira na rod, godine starosti ili etničku pripadnost i dostupan je na tri jezika: srpskom, albanskom i engleskom.

 

Slanjem fotografija svi učesnici konkursa izjavljuju da su fotografije njihova intelektualna svojina i da prihvataju da njihovi radovi budu izloženi tokom „Karavan dijaloga“ kao i da budu objavljene u promotivne svrhe. Mreža alumnistkinja Akademije dijaloga ne snosi nikakvu odgovornost za fotografije učesnika konkursa. Nagrade se neće dodeliti onima koji postupaju suprotno svim navedenim  prihvaćenim pravilima konkursa- rekla je Alisa Kockar, PR Alumni mreže.