Zrenjanin- Poljoprivrednoj stručnoj službi U Zrenjaninu danas je uručen spektrofotometar, uređaj za analizu spektra elektromagnetskog zračenja čija je vrednost 475.000 dinara, a koji će se koristiti prilikom analize zemljišta.

 

– Novim spektrofotometarom Poljoprivredna  stručna služba pored toga što će raditi tačnije i preciznije skratićemo i period izrade analize, samim tim, jer nećemo  morati nakon određivanja fosfora da izračunavamo i sadržaj fosfora u zemljištu. Sadržaj fosfora  je jedan od agro-hemijskih parametara zemljišta koji se određuje za rad i preporuke  đubriva za osnovno obrađivanje zemljišta. Pored toga odrađivaćemo i neorganski sadržaj azota na osnovu toga će kolege dati preporuke za prihranu zemljišta-rekla je Ankica Savin,  rukovodilac labaratorije za biološka i hemijska ispitivanja i istakla da je u proteklih godinu dana urađeno 5.000 analiza, te da će se novim aparatom taj broj povećati za 1.000.
 

– Poljoprivrednoj stručnoj službi i zaposlenima u labaratoriji ovaj aparat će mnogo značiti, jer njegovom primenom znatno skraćujemo vreme za dobijanje rezultata analize zemljišta, samim tim i davanje preporuke poljoprivrednim proizvođačima, te će brže saznati kakav je kvalitet zemljišta i na osnovu toga da reaguju- rekla je Kristina Salapura direktorka  PSS i istakla da Poljoprivredna stručna služba ima nameru da dobije akreditaciju za analizu zemljišta na teške metale koji prave probleme u zemljištu.

 
– Volim da kažem da je poljoprivreda lokomotiva ne samo Grada Zrenjana nego celog regiona i Srbije. Kada smo formirali budžet za 2017. godinu  predvideli  smo 200.000 dinara za razne podsticaje za naše poljoprivrednike, tako  je između ostalog i za opremanje Poljoprivredne stručne službe, jer verujemo da bez stručnog nazora i pomoći naši poljoprivrednici teže mogu napredovati- istakao je gradonačenik Zrenjanina Čedomir janjić.