Zrenjanin- JKP “Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin obavlja delatnost neškodljivog uklanjanja pasa i mačaka lutalica sa ulica grada Zrenjanina. U tu svrhu Čistoća i Grad Zrenjanin su još 2005. godine otvorili privremeno prihvatilište za napuštene životinje u koje se smeštaju napušteni psi i mačke koji se pronađu na ulici.

Problem napuštenih životinja je ozbiljan problem i u rešavanju ovog problema treba da se uključe svi, pored nadležnih državnih institucija i Čistoće i sami građani treba da daju svoj doprinos pridržavajući se svojih obaveza prema kućnim ljubimcima. Dužnost svakog građana koji ima kućnog ljubimca, je da ga obeleži (čipuje), vakciniše, da se brine o njemu i da ga ne napušta i ne pušta iz kuće bez nadzora. Napuštene životinje su često gladne, bolesne, preplašene ili  tužne. Ukoliko se građani opredele za kućnog ljubimca, moraju znati da to podrazumeva ispunjavanje obaveza, a prva obaveza je vakcinisanje i čipovanje.

 

Delatnost Zoohigijenske službe obavlja se u skladu sa važećim propisima u ovoj oblasti, pre svih Zakonom o dobrobiti životinja, vodeći računa o dobrobiti životinja, brinući o njihovom životu i zdravlju. Zaštita dobrobiti životinja prisutna je u svim segmentima postupanja sa životinjama, a naročito u delu koji se odnosi na neškodljivo i humano uklanjanje napuštenih pasa i mačaka sa javnih površina na teritoriji grada Zrenjanina, radi njihovog daljeg smeštajnog, odnosno zdravstvenog zbrinjavanja.

 

Efikasan način smanjenja populacije pasa lutalica na ulicama grada Zrenjanina jeste i udomljvanje koje mi promovišemo od početka rada Prihvatilišta. Ovom prilikom želimo da pozovemo građane koji žele da udome kućnog ljubimca da se jave na broj telefona Prihvatilišta 064/811-68-78. Udomljavanje vršimo svake subote u periodu od 10.00 do 13.00 časova, a Prihvatilište se nalazi u ulici dr Tihomira Ostojića bb- ulaz u gradsku deponiju.