Zrenjanin- Komisija za utvrđivanje naziva ulica i trgova u gradu Zrenjaninu utvrdila je i objavila danas Predlog rešenja o dodeli naziva u gradu Zrenjaninu, na osnovu kog se menjaju ili dodeljuju novi nazivi za pet ulica u gradu. One bi, nakon javne rasprave i odgovarajuće odluke Skupštine grada, trebalo da ponesu imena pet naših velikana ili znamenitih sugrađana.

Prema tom predlogu, dosadašnja Riječka ulica, na teritoriji MZ “Mužlja” promenila bi naziv u Ulicu Nadežde Petrović, po našoj znamenitoj slikarki i učesnici Prvog svetskog rata.
Predloženo je i da jedna od ulica u najužem gradskom jezgru, Narodnog fronta, ponese ime dr Slavka Županskog, narodnog tribuna, predsednika prvog Srpskog narodnog odbora u Velikom Bečkereku 1918. godine, njegov vođa i ideolog i učesnik Velike narodne skupštine u Novom Sadu koja je donela odluku o prisajedinjenju Srema, Banata, Bačke i Baranje matici Srbiji.
Tri nove ulice na gradskoj teritoriji, koje do sada nisu imale imena, trebalo bi da dobiju imena po znamenitim ličnostima iz našeg grada i okoline. Dosadašnji državni put IB reda brој 18 Zrenjanin – Lazarevo, od raskrsnice sa Banatskom ulicom i Temišvarskim drumom ka Lazarevu, sve do izlaza iz građevinskog područja, postao bi Ulica dr Milana Momirskog. U pitanju je doktor tehničkih nauka, zaslužan za razvoj Više tehničke škole i formiranje Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, kao i za razvoj proizvodnog programa preduzeća „Metaloprogres“. Bio je vodeći stručnjak pri projektovanju i osvajanju proizvodnje specijalnih mašina za remont motora i alatnih mašina.
Formiranjem i širenjem industrijske zone “Ečka – Jugoistok” u Zrenjaninu, sadašnji i budući proizvodni pogoni u njoj locirani su u novim ulicama, a za dve od njih predloženo je da ponesu nazive “Ulica Mileve Marić Ajnštajn” i “Ulica prof. dr Tihomira Vrebalova”.
Mileva Marić Ajnštajn rođena je u obližnjem Titelu 1875. godine, da bi u toku studija na Državnoj politehničkoj školi u Cirihu upoznala Alberta Ajnštajna, udala se za njega i pratila ga na putu blistave naučne karijere. Mnogi istraživači smatraju da je Mileva imala ogroman uticaj na Alberta i da je dala veliki doprinos njegovim naučnim dostignućima.
Prof. dr Tihomir Vrebalov rođen je 1924. god. u Melencima. Završio je Poljoprivredni fakultet u Zemunu, a 1964. odbranio doktorsku disertaciju. Za redovog profesora Poljoprivrednog fakuleta u Novom Sadu, na predmetu Posebno ratarstvo, izabran je 1977. godine. Bio je redovan profesor Poljoprivrednog fakuleta u Novom Sadu, a kao ugledan naučni radnik, nalazio se i na čelu Instituta za ratarstvo i povrtarstvo tog fakulteta, od 1968. do 1989. godine. Rukovodio je brojnim projektima i programima iz oblasti poljoprivrede, kako u zemlji, tako i na međunarodnom planu.
Komisija za utvrđivanje naziva ulica i trgova u gradu Zrenjaninu obaveštava sva zainteresovana pravna i fizička lica da u roku od 15 dana dostave svoje sugestije, predloge i mišljenja u pisanoj formi, u pisarnici Gradske uprave soba 53, naslovljeno na Odeljenje za društvene delatnosti.
Kompletan tekst ovog Predloga rešenja o dodeli naziva u gradu Zrenjaninu, sa detaljnim obrazloženjima, može se preuzeti OVDE.
Izvor: zrenjanin.rs