Zrenjanin- JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin, obaveštava građane da će od ponedeljka, 12. juna 2017. godine, radno vreme Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada biti od 06,00 do 14,00 časova.

Mole  se građani, koji stanuju u individualnom tipu stanovanja, da svoje posude za komunalni otpad  iznesu do 06,00 časova ujutru.