Zrenjanin- Zamenom jedne trećine vode u jezeru 1 kod Žitoprodukta i jezeru 3 u centru grada prečišćenom vodom sa primarnog prečišćivača, završeno je prvo ovogodišnje prečišćavanje vode u gradskim jezerima.

Samo prečišćavanje vode u dva gradska jezera trajalo je 5 nedelja, od 19. juna do 20. jula, a rad na primarnom prečišćivaču vode, koji se nalazi kod jezera 1, odvijao se u pomenutom periodu u dve smene.
Prečišćavanju vode prethodila je zamena tablastih zatvarača koji sprečavaju oticanje vode iz jezera u Begej i sprečavaju dotok vode iz Begeja u jezera, a čija je zaptivna moć, posle 30 godina rada, oslabila tokom prošlogodišnje akcije zamene vode, što je razlog zbog čega se prošle godine prečišćena voda nije zadržala u Jezeru 1, a i razlog niskog nivoa vode u tom jezeru tokom godine. Nakon zamene zatvarača, za koje je grad Zrenjanin izdvojio 4,5 miliona dinara, izvršena je i zamena vode u pomenutom jezeru i njegova dopuna.
Pre početka postupka zamene vode izvršeno je i košenje trave podvodnom kosačicom u jezeru 1, a paralelno sa zamenom vode vršilo se prikupljanje pokošene trave sa površine jezera, kao i redovne aktivnosti košenja trave na obalama oba jezera koje će se nastaviti i u narednom periodu.
U toku postupka zamene vode svakodnevno se vršila kontrola vode na izlazu iz prečišćivača, kao i na ulazu vode u isti i tokom svake faza prečišćavanja vode, a u daljem periodu jednom nedeljno će se vrši kontrola vode u jezerima 1 i 3, uzorci će se uzimati sa dva mesta iz svakog jezera i to na onim mestima gde se očekuje da je voda najlošijeg kvaliteta.
Prečišćavanjem vode postiže se druga klasa kvaliteta vode u jezerima koja je predviđena Zakonom o vodama.
Vodi u jezeru se zamenom daje kapacitet da izdrži nepovoljne okolnosti, odnosno veliku toplotu i velike količine svetlosti, a preradom vode se mutnoća svodi na nulu, a smanjuju se i fosfati i nitriti čime se sprečava rast trave i algi koji zagađuju jezera-rekao je Siniša Gajin, dipl. inž. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.