Zrenjanin- U okviru implementacije Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u Republici Srbiji, sa operativnim radom otpočeo je Nacionalni kol centar Ministarstva zdravlja putem koga građani mogu da zakažu pregled kod svog izabranog lekara, pedijatra, stomatologa ili ginekologa.

Telefon Nacionalnog Kol centra za zakazivanje pregleda u domovima zdravlja na teritoriji Republike Srbije je: 011-362-0000, a radno vreme je od 8 do 20 sati svakog radnog dana.

Službenici u Ministarstvu zdravlja javljaju se na telefone i pronalaze slobodne termine putem IZIS-a. Građanima se predlažu tri termina, a na njima je da odaberu onaj koji im najviše odgovara.

U sklopu istog sistema je omogućeno da izabrani lekar u domu zdravlja vrši zakazivanje pregleda kod lekara specijalista u bolnici. Ovim načinom zakazivanja vremenom će se smanjiti redovi i pacijenti će brže dobiti termin za određeni pregled kod lekara specijaliste, bez odlaska u bolnicu- saopštili su iz zrenjaninske bolnice.

Primenom sistema se povećava kvalitet usluga pacijentima, povećava se transparentnost informacija, povećava se blagovremeno izveštavanje pacijenata i šire javnosti, obezbeđuje transparentan i objektivan stav prema pacijentima i poboljšava pristup zdravstvenim ustanovama, smanjenjem vremena čekanja na tretman.

Program je u potpunosti funkcionakan, pre svega za građane, a takođe i za zaposlene i omogućava kvalitetnije zdravstvene usluge, što naši sugrađani apsolutno zaslužuju.

Zbog uvođenja novog načina zakazivanja i već do sada zakazanih pregleda, povećan je broj pregleda u Specijalističkoj poliklinici, pa molimo pacijente za strpljenje, razumevanje i saradnju kako bi u što kraćem vremenskom periodu rešili još uvek neusklađen rad kompletnog sistema.

Ukoliko trenutno nema slobodnih termina, a stanje nije hitno, treba sačekati slobodne termine koji se daju narednog meseca.

Sve informacije i dogovor oko slobodnih termina za preglede kod lekara specijaliste, pacijenti će najadekvatnije dobiti kod izabranog lekara.