Zrenjanin- Do kraja ove nedelje i cele naredne, odnosno u periodu od 03.08. do 11. 08.2017. godine, ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ vršiće ispiranje vodovodne mreže na Gradnulici i Šumici, što će biti treće ovogodišnje plansko ispiranje mreže na teritoriji pomenute dve gradske mesne zajednice.
U toku prepodnevnih časova, dok traje ispiranje mreže, postoji mogućnost da dođe do manjeg pada pritiska u mreži.

Ispiranjem vodovodne mreže održava se mikrobiološka ispravnost vode, uklanjaju se mikronečistoće iz vodovodnih cevi i povećava bistrina vode, a nakon svake veće havarije izbacuju se mehaničke nečistoće iz mreže.
Pored planskog ispiranja mreže, sprovodi se i ispiranje po prijavi korisnika. Ukoliko korisnici uoče neke promene u karakteristikama vode to mogu prijaviti putem telefona dispečerske službe 023/534-097 i besplatne korisničke info linije 0800 /024-023 i naše ekipe će izvršiti ispiranje mreže na prijavljenoj lokaciji.

-U proteklom vremenskom periodu naše preduzeće uložilo je značajne napore i materijalna sredstva u održavanje i revitalizaciju hidranata preko kojih se vrši ispiranje vodovodne mreže pa je njihov broj, u odnosu na period od pre godinu dana, skoro udvostručen i trenutno raspolažemo sa oko 230 pojedinačnih hidranata i 40 hidranata u sklopu crpnih stanica- istakao je Siniša Gajin dipl.inž. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.
U jednom periodu izgradnje grada hidranti nisu unošeni u planove pa se za veliki broj istih ne zna tačna lokacija i iz tog razloga pozivamo građane da ukoliko, u blizini svojih objekata i na drugim javnim površinama, uoče hidrante da o tome obaveste naše preduzeće na već pomenute brojeve telefona da bi ih revitalizovali i stavili u funkciju. Na taj način povećava se mogućnost još kvalitetnijeg ispiranja mreže ali i ukupna bezbednost jer se hidranti koriste i za gašenje požara.
Ovom prilikom se zahvaljujemo građanima koji su se odazvali našem apelu i prijavili uočene hidrante o kojima smo potom preuzeli brigu i stavili ih u funkciju- istakao je Gajin.