Zrenjanin- U Gradskoj kući, tačnije u Uslužnom centru – soba broj 53, postavljen je Indukcioni sistem za amplifikaciju govora koji omogućava osobama koje nose slušne aparate da jasno čuju govornika, odnosno da zvukove oko sebe čuju bez smetnji.

Aparat je nabavljen zahvaljujući Udruženju građana “Althea”, a po projektu koji je realizovan u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Iz “Althee” ukazuju da statistika u svetu i kod nas pokazuje da 30 odsto stanovništva ima oštećen sluh i potrebu za upotrebom slušnih aparata, a da se procenat iz godine u godinu povećava.

Kako navode, ovaj sistem se može primeniti u raznim objektima, kako na šalterima javnih institucija, tako i u salama za predavanja, bankama, recepcijama, pozorištu, a način korišćenja je veoma jednostavan.

Službenik na šalteru samo treba da drži sistem uključenim ne vodeći dalje računa o tome da li je klijent dobročujeći, ili je korisnik slušnog aparata.

Šalter na kome je sistem instaliran obeležen je vidljivim znakom, međunarodno prepoznatljivim, koji korisniku slušnog aparata daje informaciju da je to mesto na poseban način ozvučeno.

Osim Indukcionog sistema za amplifikaciju govora obezbeđeno je i pedesetak primeraka Vodiča na Brajevom pismu kroz gradske službe Grada Zrenjanina čime se povećava pristupačnost osobama sa oštećenim vidom.

 

Izvor:zrenjanin.rs