Zrenjanin- Pogledajte veliki broj aktuelnih oglasa za posao u Zrenjaninu.

Kuvar

SC Bambi Zrenjanin

Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 meseca

Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola

Broj izvršilaca 1

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 063/570 090

 

Instalater vodovoda

 

,,LOGIC“ doo, Zrenjanin

Zrenjanin, Gimnazijska 17

 

Zainteresovani kandidati treba da pošalju radnu biografiju na e-mail: logicdoo2@gmail.com ili da se jave poslodavcu na telefon broj 023/567-820.
Rok važenja 28.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad
Napomena

Uslovi radnog mesta:
– srednja stručna spreme bilo kog usmerenja.

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Diplomirani inženjer termotehnike

 

,,LOGIC“ doo, Zrenjanin

Zrenjanin, Gimnazijska 17

Zainteresovani kandidati treba da pošalju radnu biografiju na e-mail: logicdoo2@gmail.com ili da se jave poslodavcu na telefon broj 023/567-820.
Rok važenja 28.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Stručni ispit ili licenca Poželjno posedovanje licenci 330, 430 ili 381.

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Srednji Srednji Srednji Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Medicinska sestra-tehničar

,,Dom zdravlja Sečanj„, Sečanj

Broj: 01- 541

Dana: 28.09.2017.

Na osnovu člana 7.  Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave  («Službeni glasnik RS» br.1/2015) kao i saglasnosti Komisije za kadrove Ministarstva zdravlja RS br.112-01-986/2017-02, raspisuje se 

OGLAS
za poslove
1. MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

I

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, do povratka  privremeno odsutnog radnika.

1.   Medicinska sestra – tehničar …………………………………………………………..  1 izvršilac

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa: IV stepen stručne spreme, medicinska sestra – tehničar, položen stručni ispit.

II

Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

–          Prijava na oglas sa kratkom biografijom-CV

–          Fotokopiju lične akrte

–          Original ili overena fotokopija diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi

–          Original ili overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu

–          Original ili overenu fotokopiju licence za rad izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili rešenje o upisu u Komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

III

Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na web stranici Ministarstva zdravlja RS (www.zdravlje.gov.rs) kao i na web stranici Doma zdravlja Sečanj www.domzdravljasecanj.rs

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa.

Oglas važi od 28.09.2017.- 05.10.2017.g.

Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja Sečanj, ul. Partizanski put bb, 23240 Sečanj, sa naznakom „Prijava na oglas“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Dom zdravlja Direktor Dr Jasmina Šešlija

Rok važenja 05.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Sečanj
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Stručni ispit ili licenca Položen stručni ispit

Računarske veštine:

Veština Nivo znanja
Windows Srednji Poželjno
Internet Srednji Poželjno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Bravar

 

,,TEHNICOM“ doo, Zrenjanin

Zrenjanin, Kočićeva 16

Zainteresovani kandidati treba da pošalju radnu biografiju na e-mail: tehnicom@ymail.com
Rok važenja 28.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije
Terenski rad
Obezbeđen prevoz
Obezbeđena ishrana

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Inženjer za izradu radioničke i projektne dokumentacije

,,TEHNICOM“ doo, Zrenjanin
Uslovi radnog mesta:
 – VII stepen stručne spreme mašinskog ili građevinskog usmerenja,
 – rad na računaru (AutoCad),
 – iskisutvo u izradi radioničke i projektne dokumentacije.

Zrenjanin, Kočićeva 16

 

Zainteresovani kandidati treba da pošalju radnu biografiju na e-mail: tehnicom@ymail.com

Rok važenja 28.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Arhitektura, građevina i geodezija , Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Prodavac – kasir

 

,,GOMEX“ doo, Zrenjanin

Zrenjanin, Miletićeva 27a

Zainteresovani kandidati mogu da se jave poslodavcu putem sajta www.gomex.rs

Rok važenja 28.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – I stepen (1 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 10
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Poslovođa u maloprodajnom objektu

 

,,GOMEX“ doo, Zrenjanin
Uslovi radnog mesta:
– Od IV do VII stepena stručne spreme bez obzira na usmerenje,
– rad na računaru,
– minimum 3 meseca radnog iskustva na poslovima poslovođe.

Zrenjanin, Miletićeva 27a

Zainteresovani kandidati treba da se jave poslodavcu putem sajta www.gomex.rs

Rok važenja 28.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 meseca
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Tehnolog proizvodnih procesa

„ZLATNI KLAS SENIOR“ doo, Zrenjanin

Adresa poslodavca. Zrenjanin, Tihomira Ostojića bb

Uslovi rada i ostali uslovi:

viša ili visoka stručna sprema – tehnolog proizvodnih procesa (praćenje i kontrola proizvodnje)

Zainteresovani kandidati treba da pošalju radnu biografiju na e-mail: srzlatniklas@gmail.com
Rok važenja 19.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VI2 stepen (3 godine)
Obrazovanje kandidata Hemija i biohemija , Tehnologija i metalurgija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik.

Farbar

„Ranđelović gradnja“ doo, Novi Bečej

Mesto rada : Novi Bečej, Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, Niš, Kragujevac

Lice za kontakt: Zoran Ranđelović

Kontakt telefon: 063/7716-593

E-mail adresa : randjelovicgradnja@gmail.com
Rok važenja 20.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Arhitektura, građevina i geodezija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Novi Bečej, Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, Niš, Kragujevac
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije
Terenski rad
Obezbeđena ishrana
Obezbeđen smeštaj

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik.

Kurir-dostavljač

„BEXEXPRESS“ DOO, Šabac

Adresa poslodavca: Šabac, Kralja Milutina 146

Mesto rada : Zrenjanin

Zainteresovani kandidati treba da se jave poslodavcu na telefon 064/809-0398 ili 064/809-0343.

Razgovor je radnim danom od 10.00 do 16.00 časova u Zrenjaninu, Đure Jakšića 3a.
Rok važenja 19.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik.

Radnik u proizvodnji fasadnih dekorativnih ploča

ALEKSEJ ILIĆ PR „INOVA“ Zrenjanin

Adresa poslodavca: Zrenjanin, Slobodana Penezića 52

Zainteresovani kandidati treba da se jave poslodavcu slanjem radne biografije na e-mail: info.inovagroup@gmail.com ili pozivanjem na telefon 061/166-1945 .
Rok važenja 12.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik.

Zavarivač

„MERA“ DOO Zrenjanin

Poslodavcu potrebno lice za rad na zavarivanju metodom TIG i REL

Adresa poslodavca: Zrenjanin, Nikole Pašića 12, PC Mala Varoš

Zainteresovani kandidati treba da pošalju radnu biografiju na e-mail: office@mera.rs
Rok važenja 22.09.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije
Terenski rad
Radno mesto sa povećanim rizikom
Rad van prostorija poslodavca
Napomena

Posedovanje validnih sertifikata za postupke TIG i REL prema ENISO 9606-1

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik.

 

Stolar

„Ranđelović gradnja“ doo, Novi Bečej

Mesto rada: Novi Bečej, Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, Niš, Kragujevac

Lice za kontakt: Zoran Ranđelović

Kontakt telefon: 063/7716-593

E-mail adresa : randjelovicgradnja@gmail.com
Rok važenja 20.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Poljoprivreda, šumarstvo i obrada drveta
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Novi Bečej, Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, Niš, Kragujevac
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije
Terenski rad
Obezbeđena ishrana
Obezbeđen smeštaj

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik.

Farbar

„Ranđelović gradnja“ doo, Novi Bečej

Mesto rada : Novi Bečej, Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, Niš, Kragujevac

Lice za kontakt: Zoran Ranđelović

Kontakt telefon: 063/7716-593

E-mail adresa : randjelovicgradnja@gmail.com
Rok važenja 20.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Arhitektura, građevina i geodezija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Novi Bečej, Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, Niš, Kragujevac
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije
Terenski rad
Obezbeđena ishrana
Obezbeđen smeštaj

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik.

Konobar

UR „DOMAĆIN“, Zrenjanin

Poslodavcu potrebna lica sa iskustvom u radu na istim ili sličnim poslovima.

Adresa poslodavca: Zrenjanin, Koče Kolarova 21

Zainteresovani kandidati treba da se jave poslodavcu na telefon broj: 064/154-71-44, radnim danom od 9 do 16 časova.
Rok važenja 05.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 4
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije
Rad u smenama
Obezbeđena ishrana

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik.

Pomoćni radnik u kuhinji

UR „DOMAĆIN“, Zrenjanin

Adresa poslodavca: Zrenjanin, Koče Kolarova 21

Zainteresovani kandidati treba da se jave poslodavcu na telefon broj: 064/154-71-44, radnim danom od 9 do 16 časova.

Rok važenja 05.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 4
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije
Rad u smenama
Obezbeđena ishrana

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik.

Kuvar

UR „DOMAĆIN“, Zrenjanin

Zrenjanin, Koče Kolarova 21

Zainteresovani kandidati treba da se jave poslodavcu na telefon broj: 064/154-71-44, radnim danom od 9 do 16 časova.

Rok važenja 05.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije
Rad u smenama
Obezbeđena ishrana

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik.

 

Stolar

 

„Ranđelović gradnja“ doo, Novi Bečej

 

Mesto rada: Novi Bečej, Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, Niš, Kragujevac

Lice za kontakt: Zoran Ranđelović

Kontakt telefon: 063/7716-593

E-mail adresa : randjelovicgradnja@gmail.com
Rok važenja 20.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Poljoprivreda, šumarstvo i obrada drveta
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Novi Bečej, Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, Niš, Kragujevac
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije
Terenski rad
Obezbeđena ishrana
Obezbeđen smeštaj

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Farbar

NSZ/ Filijala Zrenjanin | Građevinarstvo i geodezija

„Ranđelović gradnja“ doo, Novi Bečej

Mesto rada : Novi Bečej, Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, Niš, Kragujevac

Lice za kontakt: Zoran Ranđelović

Kontakt telefon: 063/7716-593

E-mail adresa : randjelovicgradnja@gmail.com
Rok važenja
20.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata
Arhitektura, građevina i geodezija
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
2
Mesto rada
Novi Bečej, Novi Sad, Zrenjanin, Beograd, Niš, Kragujevac
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Dodatne informacije
Terenski rad
Obezbeđena ishrana
Obezbeđen smeštaj
Napomena

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.