Vesti-  Fejsbuk uvodi posebnu opciju kojom oni kojima je potrebna krv mogu da zatraže donaciju te tečnosti određene krvne grupe na određenoj lokaciji i da potom obaveste potencijalne donatiore u blizini. 

Tako plasirana informacija predstavlja veoma vidljiv podsetnik, koji deluje ubedljivo na ljude kako bi ih naveo na taj humani čin.

Ova aktivnost, na osnovu prikupljenih lajkova, postaje mnogo vidljivija u Fejsbukovom „njuz fidu“, što doprinosi tome da informacija brže stigne do većeg broja ljudi.

Nova aktivnost na Fejsbuku pokrenuta je na inicijativu iz Indije, zemlje koja 1. oktobra obeležava Nacionalni dan davalaca krvi.

Tog dana Fejsbuk će početi da prikazuje poruku i da poziva ljude da se prijavljuju putem nove sekcije koja će biti dodata u njihove profile.

Korisnici će imati opciju da od određene osobe, grupe ili organizacije zatraže krv, na osnovu dodavanja informacija o krvnoj grupi, lokaciji na kojoj treba da bude dostavljana i podataka potrebnih za uspostavljanje kontakta sa onima kojima je krv potrebna..

Oni koji su idenifikovani kao osobe voljne da daju krv dobiće obaveštenje sa zahtevom da se prijave.

 

Izvor: techcrunch.com