Zrenjanin- Kao i prethodnih godina tako je i ove godine, JKP”Čistoća i zelenilo” Zrenjanin, spremno dočekalo 32. manifestaciju Dani piva, kada je održavanje komunalne higijene u pitanju.

Za ovu priliku preduzeće je bilo obezbedilo dovoljan broj kontejnera (kontejneri su se praznili dva puta dnevno), a veći broj istih bio je postavljen na Žitnom Trgu, parkingu na Prevlaci, Trgu Slobode i dr. Na Žitnom Trgu bilo je postavljeno i dovoljno žičanih korpi za otpatke, i iste su se praznile u toku dana i po završetku rada štandova. Radnici Službe za održavanje javno prometnih površina, u toku dana i noći, a naročito po završetku rada štandova intezivno su radili na čišćenju i pranju centra, Žitnog Trga, Novog parkinga, Tiršove i okolnih ulica. Pored radnika, bila je angažovana i sva potrebna mehanizacija. Radnici dežurne ekipe uz angažovanje kamiona bili su spremni da reaguju i na hitne intervencije gde se bila ukazala potreba.
Za vreme manifestacije iznosile su se veće količine smeća, oko 70 m3 dnevno.

 

-Prioritet je bio da se održi zadovoljavajući nivo čistoće u gradu, što je i ostvareno. Nakon zatvaranja manifestacije Dani piva, radnicima našeg Preduzeću bilo je potrebno još dva-tri dana da detaljno očiste i dovedu u prvobitno stanje glavno mesto događaja, kao i centralnu gradsku zonu-rekla je Danijela Tančić, pr JKP “Čistoće i zelenilo“ Zrenjanin.