Zrenjanin- JKP „Gradska toplana“ dobila je saglasnost na cene gasa za javno  snabdevanje. Savet Agencije za energetiku Republike Srbije na sednici  31. avgusta 2017. dao je saglasnost na nove cene prirodnog gasa za javno  snabdevanje, koja za domaćinstva umesto 36 dinara sada iznosi 36,01  dinar/m³.

Reč je o minimalnom povećanju cene za kubni metar prirodnog  gasa, kako za kategoriju male potrošnje, tako i za kupce na mreži od 6  do 16 bara, gde se cena takođe podigla za jednu paru i sada iznosi 32,57  dinara/m³.

Najveće promene su u tarifi „kapacitet“ za kupce na vanvršnoj  potrošnji kako na mreži do 6 bara, tako i na mreži od 6 do 16 bara. Tu  su sniženja cena osetna, te na mreži do 6 bara gde je cena umesto  nekadašnjih 130,81 sada 74,90 din/m³/dan/godina, dok je na mreži od 6 do  16 baracena snižena sa 111,38  na 63,92 din/m³/dan/godina.

Ravnomerna  potrošnja tarifu „kapacitet“ na mreži do 6 bara sada plaća 159,17 umesto  158,84 din/m³/dan/godina, a na mreži od 6 do 16 bara cena je 135,84
umesto nekadašnjih 135,24 din/m³/dan/godina.

Neravnomerna potrošnja na  mreži do 6 bara umesto dosadašnjih 186,87 plaća 187,26  din/m³/dan/godina, a na mreži od 6 do 16 bara cena za ovu tarifu sada
iznosi 159,80 namesto 159,11din/m³/dan/godina. Tarifa „naknada po mestu  isporuke“ ostala je ista za sve kategorije kupaca, a navedene cene  primenjivaće se od 02.10.2017. godine.