Politika- Gradski odbor SRS Zrenjanin ovim putem podseća građane i opominje vlast na bahato i neodgovorno ponašanje, a u vezi sa uslovima, distribucijom i snabdevanjem toplotnom energijom.

Odbornička grupa SRS u gradskoj Skupštini je u junu pokrenula gore navedeno pitanje, vladajući režim nije imao razumevanje za pokretanje rasprave i bez bilo kakvog obrazloženja odbio navedenu tačku dopune dnevnog reda na održanoj Skupštini dana 15.06.2017. godine.
Poznata nam je činjenica da je veliki broj korisnika daljinskog grejanja u prethodnom periodu podnosio zahteve za prekid snabdevanja toplotnom energijom, ne možemo nikako reći raskid ugovora, jer isti nisu ni sklopljeni. Procedura za isključenje sa toplovodne mreže je komplikovana i po pravilu neizvodljiva.
Gradski odbor SRS smatra da je što pre neophodno preispitati sve ranije odluke o uslovima, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom, i iste uskladiti sa zakonom, razumom i potrebama građana, plaćanje računa i do 14.000,00 dinara za stambeni prostor od 54m2 na godišnjem nivou je neodrživo, nikako nije u skladu sa skrominim i neretko ponižavajućim primanjima naših građana.
Ako uzmemo u obzir činjenicu da je poslodavac toplani lokalna samouprava, iz toga proizilazi zaključak da je na snazi nebriga, nepoštovanje zakona, a s druge strane imamo nezaštićene građane koji su prepušteni na milost i nemilost bahatog ponašanja javnih preduzeća u sadejstvu sa sudskim izvršiteljima koji kao gladni lešinari dolaze na kraju da bespomoćnim građanima uzmu dušu i telo- istakao je Dalibor Radosavljević predsednik GO SRS Zrenjanin.